HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG
TẠI VIỆT NAM

Tin tức từ VKA

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ TUỔI THI BH/VT THEO FCI

          PERMISSION TO ENTER A TRIAL On the day of testing, the dog must have met...
Xem chi tiết

CÁC CỘT MỐC HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ CỦA HIỆP HỘI VKA – 2023.

– 19-01-2009 Bộ nội Vụ phê duyệt bản Điều Lệ của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam,...
Xem chi tiết

HỘI THẢO: ĐÁNH GIÁ NHỮNG GIỐNG CỔ XƯA VÀ HIẾM (RARE) – GIÁO SƯ TIẾN SĨ BRIAN CORBITT. 14-12-2022.

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI FCI 2022 – TÂY BAN NHA (06/2022)

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI GIÁM KHẢO FCI QUỐC TẾ – WORLD DOG SHOW – BRAZIL 2022.

Xem chi tiết

QUY ĐỊNH VỀ GIÁM KHẢO TRONG DOG SHOW CỦA FCI

CÁC ĐIỂM CHUNG CỦA FCI Các quy định trong các mục từ §1 đến §6 là bắt buộc đối với...
Xem chi tiết

Hệ thống Xếp Hạng Chó Giống Việt Nam – Vietnam Top Dog Ranking System

Xem chi tiết

KHÓA HUẤN LUYỆN RING STEWARD LẦN 02 – 2022

Xem chi tiết

KHOÁ STEWARD CHUYÊN NGHIỆP VKA ĐẦU TIÊN 2022.

Xem chi tiết

STEWARD CHÍNH QUY VKA

Xem chi tiết

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY ĐỊNH NHỮNG CUỘC THI CHÓ GIỐNG DO VKA TỔ CHỨC & QUẢN LÝ – 2022.

Xem chi tiết

QUY TRÌNH TUYỂN VÀ ĐÀO TẠO GIÁM KHẢO GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA VIỆT NAM – VKA

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 10