Tải văn bản cần thiết

THỦ TỤC

THỦ TỤC XÁC NHẬN VÀ CẤP MỚI KHAI SINH CHO CHÓ GIỐNG
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ XIN CẤP TÊN TRẠI NUÔI CHÓ THUỘC VKA

ĐƠN TỪ

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ VỚI CHÓ NHẬP KHẨU
ĐƠN XIN CẤP KHAI SINH CHO CHÓ CON
BẢN THÔNG TIN VỀ VIỆC PHỐI GIỐNG
BẢN THÔNG TIN VỀ ĐÀN CHÓ CON
BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG CHÓ (Dành cho chó có đăng ký với VKA)

QUY ĐỊNH

NỘI QUY (Áp dụng với các thành viên và các nhà nhân giống trực thuộc VKA)
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB (thuộc VKA)
QUY ĐỊNH CỦA VKA VỀ CÁC CUỘC THI CHÓ ĐẸP

Quy định này được Ban Thường vụ VKA thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 09 năm 2009, và được sửa đổi lần thứ nhất vào ngày 20 tháng 08 năm 2012.

Điều chỉnh sửa đổi lần thứ hai vào ngày 27 tháng 03 năm 2015.
Điều chỉnh sửa đổi lần thứ ba vào ngày 29 tháng 11 năm 2016.

CÁC QUY ĐỊNH VỂ GIỐNG CHÓ VIỆT NAM: Chó Phú Quốc và chó H’mong cộc đuôi
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN CLB TOÀN QUỐC ĐỐI VỚI MỘT GIỐNG CHÓ

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận tiêu chuẩn giống chó Việt Nam
Quyết định Về việc điều chỉnh chi tiết thành tích và danh hiệu cho chó trong show VKA
Quyết định về việc điều chỉnh chi tiết Nội quy với người nuôi chó giống và nhân giống (2015)
QUYẾT ĐỊNH: Công nhận các giống chó FCI