Tin tức từ VKA

CÁC CỘT MỐC HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ CỦA HIỆP HỘI VKA – 2023

“Đánh giá những Giống Cổ xưa và hiếm (Rare)” – Giáo sư Tiến sĩ Brian Corbitt. 14-12-2022

Đại Hội FCI 2022 – Tây Ban Nha (06/2022)

Đại hội Giám Khảo FCI Quốc tế – World Dog Show – Brazil 2022

Quy định về giám khảo trong Dog Show của FCI

Hệ thống Xếp Hạng Chó Giống Việt Nam – Vietnam Top Dog Ranking System.

KHÓA HUẤN LUYỆN RING STEWARD LẦN 02 – 2022.

KHOÁ STEWARD CHUYÊN NGHIỆP VKA ĐẦU TIÊN 2022.

STEWARD CHÍNH QUY VKA

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY ĐỊNH NHỮNG CUỘC THI CHÓ GIỐNG THUỘC HỆ THỐNG CUỘC THI DO VKA TỔ CHỨC & QUẢN LÝ – 2022.

QUY TRÌNH TUYỂN VÀ ĐÀO TẠO GIÁM KHẢO GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA VIỆT NAM – VKA

BẢN TIÊU CHUẨN GIỐNG

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BGK CHÓ BẢN ĐỊA VKA

QUY ĐỊNH CỦA FCI CẬP NHẬT NGÀY 25/07/2022

ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC CHO ĐÀN CHÓ CON – MẪU ĐƠN SỐ 8

HỘI THẢO CÁCH ĐÁNH GIÁ GIỐNG CHÓ CỔ – CHÓ HIẾM 2022.

Đoàn kiểm tra việc chấp pháp luật và điều lệ tất cả các hiệp hội trong nước

VKA DOG SHOW 11/2022.

Chương trình Đào tạo Professional Ring Steward

KHOÁ HUẤN LUYỆN RING STEWARD VKA CHUYÊN NGHIỆP

QUY TRÌNH TUYỂN VÀ ĐÀO TẠO GIÁM KHẢO GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA VIỆT NAM

Ban giám khảo chó bản địa Việt Nam – VKA

Ban kỹ thuật VKA

QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÔNG NHẬN GIỐNG GIỮA VKA VÀ CÁC CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC

Quyết định xóa bỏ hình ảnh minh họa chơ Bắc Hà trong BTC 2019

BẢNG TIÊU CHUẨN CHÓ H’MÔNG CỘC ĐUÔI

Cuộc họp Ban Chấp Hành VKA 12/2021

Nội quy áp dụng đối với các thành viên và các nhà nhân giống trực thuộc Hiệp hội VKA

TUỔI ĐƯỢC PHÉP PHỐI GIỐNG CỦA CHÓ – 2021

BỔ SUNG GIÁM KHẢO CHÓ BẢN ĐỊA – VKA 2020

Kết quả Dog Show 12-2019

Quy định về các cuộc thi cấp chứng nhận và thi đấu Grooming

Quyết Định điều chình mức thu lệ phí CNG

Chú chó Phú Quốc được săn đón nhất Việt Nam

Truy tìm “căn cước” chó Phú Quốc 05

Truy tìm “căn cước” chó Phú Quốc 04

Truy tìm “căn cước” chó Phú Quốc 03

Truy tìm “căn cước” chó Phú Quốc 02

Truy tìm “căn cước” chó Phú Quốc 01

Chó Phú Quốc du đấu xứ người

1ST GROOMER CONTEST – VKA

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) 2019

VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU VKA 2019.

008/2019/QĐ-CT QUY ĐỊNH CHO DANH HIỆU VIETNAM GRAND CHAMPION ( All-Breed và Bản địa Việt Nam )

007/2019/QĐ-CT SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN GIỐNG VÀ DANH HIỆU VIETNAM CHAMPION CHO CÁC GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA.

006/2019/QĐ-CT CÔNG NHẬN TIÊU GIỐNG CHÓ BẮC HÀ – BẢNG TIÊU CHUẨN CHÓ BẮC HÀ.

ALLBREED 15-16 DEC 2018 CATALOG

Phụ lục 1 – Hướng dẫn trình tự tổ chức dog show trong hệ thống Vietnam Championship

QUI ĐỊNH VỀ DOGSHOW 2019 (Dành cho các đơn vị tổ chức dogshow)

Một số thay đổi luật show, luật nhân giống, nhân sự của Hiệp Hội VKA 2019.

TỌA ĐÀM VKA 2018.

VĂN PHÒNG VKA

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II VKA (2018-2023)

ĐIỀU LỆ VKA 2019.

ĐIỀU LỆ VKA 2009.

KẾT QUẢ DOGSHOW 2018

VKA – FCI Associated Member

APAC 4 & AKU 7 (8th-9th April 2017)

APAC 4 & AKU 7 (CAC – 04/2017)

7th FCI CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 18th December 2016

6th AKU CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 18th December 2016

10th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 18th December 2016

6th FCI CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 17th December 2016

3rd APAC CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 17th December 2016

9th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 17th December 2016

7th FCI CHAMPIONSHIP DOG SHOW – 18th December 2016

6th AKU CHAMPIONSHIP DOG SHOW – 18th December 2016

10th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW – 18th December 2016

6th FCI CHAMPIONSHIP DOG SHOW – 17th December 2016

3rd APAC CHAMPIONSHIP DOG SHOW – 17th December 2016

9th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW – 17th December 2016

BỔ SUNG THÀNH TÍCH CHO CÁC CẤP ĐỘ CHÓ THAM GIA DOG SHOW.

THE 8th VKA ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW

5th ASIA KENNEL UNION ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW

2nd ASIA PACIFIC ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VKA

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08-2016/QĐ-CT của VKA ban hành ngày 26 /01/2016

Quyết định thay đổi phương thức đánh giá công nhận giống, chấm Dogshow.

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHÓ PHÚ QUỐC GIAI ĐOẠN 2009 – 2015

CERTIFICATE OF AWARD – 2015

CUỘC THI MỞ RỘNG CHO GIỐNG CHÓ H’MÔNG CỘC ĐUÔI – VKA

CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO NHÓM CHÓ BẢN ĐỊA – SVKC LẦN 1

CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO GIỐNG CHÓ H’MÔNG TOÀN QUỐC – VKA LẦN 1

CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO NHÓM CHÓ BẢN ĐỊA TOÀN QUỐC – VKA LẦN 1

CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO GIỐNG CHÓ PHÚ QUỐC TOÀN QUỐC – VKA LẦN 2

CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC TẾ FCI LẦN 5

CUỘC THI CHÓ GIỐNG CHÂU Á AKU LẦN 4

CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN 7

CUỘC THI CHÓ GIỐNG CHÂU Á ASIA PACIFIC LẦN 1

VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2015

HỌP BAN CHẤP HÀNH VKA (2014-2019)

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG ỦY VIÊN BCH VKA

VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2014

VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2013