BỔ SUNG THÀNH TÍCH CHO CÁC CẤP ĐỘ CHÓ THAM GIA DOG SHOW.

BỔ SUNG THÀNH TÍCH CHO CÁC CẤP ĐỘ CHÓ THAM GIA DOG SHOW.

  1. Danh hiệu Vietnam Junior Champion:

Các cá thể chó đăng kí tham gia ở cấp độ Junior (9 – 18 tháng) nếu được trao 3 CAC bởi 3 Giám khảo khác nhau tại thời điểm dưới 15 tháng tuổi (trong đó có ít nhất 1 CAC được trao tại cuộc thi do VKA tổ chức) sẽ được công nhận Danh hiệu Junior Champion.

Các cá thể chó đã được công nhận danh hiệu Junior Champion khi được trao thêm 1 CAC tại thời điểm đủ 15 tháng tuổi  hoặc hơn trong 1 show do VKA hoặc CLB tổ chức sẽ tiếp tục được công nhận Vietnam Champion.

  1. Danh hiệu Vietnam Grand Champion:

Mỗi cá thể chó đã được công nhận là Vietnam Champion, tiếp tục tham gia thi và đáp ứng được các điều kiện  sau:

  • Được trao 3 danh hiệu BEST IN SHOW (BIS) bởi 3 Giám khảo khác nhau.

hoặc

  • Được trao 1 danh hiệu BEST IN SHOW (BIS) và 4 danh hiệu RESERVED BEST IN SHOW (R.BIS) bởi 3 Giám khảo khác nhau.

hoặc

  • Được trao 1 danh hiệu BEST IN SHOW (BIS) và 6 danh hiệu 3RD BEST IN SHOW (3RD.BIS) bởi 3 Giám khảo khác nhau.

Lưu ý: 

– Có ít nhất 1 danh hiệu BEST IN SHOW được trao trong cuộc thi do VKA tổ chức.

– 2 danh hiệu R.BIS được qui đổi thành 1 danh hiệu BIS.
– 2 danh hiệu 3RD.BIS được qui đổi thành 1 danh hiệu R.BIS.

– 3 danh hiệu 3RD.BIS được qui đổi thành 1 danh hiệu BIS.

  1. Công nhận Champion và thay đổi Cấp độ thi (Class) trong show VKA.

Khi tại một hoặc những show khác nhau chó đã được trao đủ số CAC (hoặc qui đổi

CAC) cần thiết cho danh hiệu VN Champion thì cuộc thi sau con chó này sẽ được VKA công nhận ngay là Vietnam Champion và được BTC chuyển danh sách sang cấp độ Champion (nếu là show trong hệ thống quốc gia). Nếu BTC không kịp sắp xếp lại mà cuộc thi sau (trong hệ thống thi quốc gia) con chó đó tham gia và đoạt CAC thì CAC đó sẽ được xem xét trao lại cho con đoạt giải ngay sau  nó (con đoạt R.CAC).

* Chủ chó có thể thông báo với BTC về việc con chó dự thi của mình đủ điều kiện được công nhận Vietnam Champion  ngay khi show kết thúc để BTC có thể chuyển con chó đó sang cấp độ Champion cho cuộc thi tiếp theo trong hệ thống thi quốc gia.

kimquy
nhtruong969@gmail.com