Tin tức từ VKA

ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC CHẤP PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU LỆ TẤT CẢ CÁC HIỆP HỘI TRONG NƯỚC.

ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ TẤT CẢ CÁC HIỆP HỘI TẠI VIỆT...
Read More

ĐIỂM SÁNG CHO LĨNH VỰC GROOMING.

Grooming không còn quá xa lạ với những người nuôi thú cưng nói chung và những người nuôi chó giống...
Read More

CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA CÔNG NHẬN GIỐNG

Hiệp hội trân trọng thông báo: Các quy định khi tham gia Công Nhận Giống Phí đăng ký: F0: 1.000.000đ...
Read More

BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH CHO CÁC CUỘC THI CHÓ GIỐNG THUỘC HỆ THỐNG VKA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ.

Kính gửi tất cả câu lạc bộ trực thuộc dưới sự quản lý Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam...
Read More

ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN DANH HIỆU VÔ ĐỊCH VIỆT NAM (ALL-BREEDS & BẢN ĐỊA) – VIETNAM CHAMPION.

Trân trọng thông báo, Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam – VKA sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký...
Read More

GIẤY EXPORT PEDIGREE GIẢ.

Ngày 21/03/2023, Tổ Chức Chó Giống Phi-líp-pin gửi thông báo về chương trình hội nghị của Đại Hội Khối Châu...
Read More

PHÂN BIỆT 3 TỔ CHỨC CHÓ GIỐNG CỦA TRUNG QUỐC

Trân trọng thông báo: Người nhân giống, chủ nuôi thành viên VKA có ý định chọn lựa mua, nhập chó,...
Read More

ĐĂNG KÝ EXPORT PEDIGREE – MẪU ĐƠN SỐ 10 VÀ SỐ 11.

ĐĂNG KÝ EXPORT PEDIGREE   QUY TRÌNH Quy trình cấp Export Pedigree MẨU ĐƠN SỐ 10 ĐĂNG KÝ EXPORT PEDIGREE ...
Read More

ĐĂNG KÝ VKA PEDIGREE – MẪU ĐƠN SỐ 8 VÀ SỐ 12.

ĐĂNG KÝ VKA PEDIGREE: Quyết định phê duyệt và ban hành Mẫu Đơn Số 8 và Phụ lục cho đơn...
Read More

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PEDIGREE VÀ EXPORT PEDIGREE.

Thực hiện theo yêu cầu tại Đại Hội khối FCI-A2O về việc Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam (VKA)...
Read More

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2023/QĐ-VKA VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CHỦ NUÔI .

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2023/QĐ-VKA: Chủ nuôi cần thực hiện đăng ký chuyển đổi chủ nuôi ngay khi chuyển nhượng chó...
Read More

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ TUỔI THI BH/VT THEO FCI

          PERMISSION TO ENTER A TRIAL On the day of testing, the dog must have met...
Read More
1 3 4 5 6 7 13