VIETNAM CHALLENGE DOG SHOW 04-2024

VIETNAM CHALLENGE DOG SHOW 04-2024

𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 𝐃𝐎𝐆 𝐒𝐇𝐎𝐖 𝟐𝟎𝟐𝟒

Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

GIÁM KHẢO ĐÁNH GIÁ:

1, Mrs Barbara Muller (Switzerland)

2, Mrs Tanya Ahlman-Stockmari (Finland)

3, Mr Chan Weng Woh (Malaysia)

4, Mr Jason Hoke (USA)

5, Mr Sugandi Hartanto (Indonesia)

6, Mr Jira Sattapunkeeree (Thailand)

7, Mr Jae Yong Kim (Korea)

8, Mr Nguyễn Trung Tuấn (Việt Nam)

 

 

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com