QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ CẤP THẺ THÀNH VIÊN CHO CÁC CHỦ NUÔI CHÓ GIỐNG NĂM 2024

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ CẤP THẺ THÀNH VIÊN CHO CÁC CHỦ NUÔI CHÓ GIỐNG NĂM 2024

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ CẤP THẺ THÀNH VIÊN CHO CÁC CHỦ NUÔI CHÓ GIỐNG NĂM 2024

(Ban hành theo quyết định số 16/2024/QĐ-VKA ngày 14 tháng 05 năm 2024)

17.2024.QĐ.VKA Phê duyệt cấp thẻ thành viên 2024

01 – ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ THÀNH VIÊN:

 1. Tất cả những cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, nghiên cứu, quản lý phát triển, duy trì bảo vệ bảo tồn, tư vấn, kinh doanh – dịch vụ liên quan đến các nguồn chó giống trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội đều được đăng kí làm thẻ thành viên VKA.

 2. Mỗi cá nhân chỉ được đăng kí MỘT (1) thẻ thành viên và sẽ được nhận duy nhất MỘT (1) thẻ thành viên VKA.

 3. Thành viên đăng ký phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo mẫu quy định của VKA.

02 – NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. Tất cả thành viên VKA đều phải tuyệt đối tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, Nội Quy và Điều Lệ của Hiệp hội Những người Nuôi Chó giống Việt Nam (VKA).

 2. Khi đăng ký các loại giấy tờ, vui lòng xuất trình thẻ thành viên VKA cho nhân viên văn phòng để được hưởng các quyền lợi của thành viên VKA, nếu không, sẽ không được hưởng các ưu đãi.

 3. Thẻ thành viên VKA không phải là thẻ thanh toán và không có giá trị chuyển nhượng , chỉ áp dụng cho thành viên đã đăng kí.

 4. Tuyệt đối không được để người khác sử dụng thẻ thành viên VKA của mình để hưởng các ưu đãi.

 5. Trường hợp thẻ bị thất lạc hoặc bị mất cắp, vui lòng thông báo ngay với các VP VKA.

 6. VKA không chịu trách nhiệm pháp lí và từ chối bất kỳ kiến nghị nào về việc không được hưởng các ưu đãi cho thành viên do sử dụng thẻ trái quy định, thẻ thất lạc hoặc bị mất cắp.

 7. VKA có quyền huỷ / thu hồi và tước bỏ tất cả các ưu đãi trong thẻ VKA của thành viên bị phát hiện có hành vi vi phạm những qui định cho thành viên và điều khoản sử dụng thẻ VKA.

 8. VKA có quyền chỉnh sửa những qui định và điều khoản, ưu đãi thẻ và tạm dừng và / hoặc chấm dứt chương trình thẻ thành viên VKA mà không cần báo trước. Mọi thay đổi sẽ được thông báo chính thức trên website vka.vn

03 – TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

 1. Tất cả thành viên VKA phải nghiêm túc tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định do liên đoàn chó giống quốc tế (FCI) và/hoặc các Qui Định đã được VKA phê chuẩn, chấp thuận cũng như các qui định hướng dẫn ở trên.

 2. Trường hợp thành viên không thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết, VKA có quyền xử lý các sai phạm theo một trong các hình thức :

Cảnh cáo

Tạm dừng hiệu lực với thẻ thành viên

Thu hồi thẻ thành viên đã cấp. Và VKA sẽ không phải chịu trách nhiệm đền bù cho các trường hợp này.

Lưu ý:

– Chỉ dành các ưu đãi cho thành viên khi tên thành viên trên hồ sơ, biên nhận, giấy tờ cùng các thông tin khác trùng với chủ sở hữu thẻ. (CMND/ID Passport)

– Các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục đóng lệ phí gia nhập và nhận được thẻ thành viên của Hiệp hội .

Khi gửi hồ sơ đăng ký Thẻ Thành Viên, mặc định tất cả các thành viên đều đã được đọc và đồng ý với các điều khoản – qui định về Thẻ Thành Viên trước khi tiến hành đăng ký.

04 – HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN:

Thành viên đóng phí từng năm.

Hồ sơ đăng ký Thành Viên VKA:

 1. Điền đầy đủ Mẫu đăng ký thành viên

 2. Bản CCCD công chứng, hoặc xuất trình CCCD tại văn phòng để được xác nhận

 3. Đóng phí đăng ký theo quy định.

Văn phòng vka sẽ trả lời về việc chấp thuận cấp thẻ hoặc các yêu cầu cần thay đổi, bổ sung thông tin theo đúng quy định sau 30 ngày làm việc.

Nếu các thông tin đầy đủ chính xác hợp lệ, VKA sẽ tiến hành cấp thẻ thành viên VKA với các thông tin do thành viên cung cấp.

Thẻ Thành Viên sẽ không còn giá trị khi :

 1. Trong trường hợp thành viên vi phạm các điều khoản của Hiệp Hội hoặc đang chịu các án phạt do Hiệp hội ban hành.

 2. VKA không phải hoàn lại bất kỳ khoản phí nào do việc vi phạm Điều lệ và Quy chế của Hiệp hội VKA.

05 – PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ MỨC PHÍ ÁP DỤNG:

– Phí đăng ký thẻ thành viên là một phần trong các nguồn thu của VKA, dùng để trang trải các chi phí hoạt động và tổ chức các sự kiện của VKA – Trong trường hợp thay đổi về mức phí, mức phí mới sẽ được công bố trước khi áp dụng là 30 ngày và không có hiệu lực hồi tố với những hồ sơ đã giải quyết xong.

– Mức phí được áp dụng như sau :

Phí gia nhập: 100.000 vnd

Phí duy trì: 300.000 vnd /năm

06 – QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN KHI SỬ DỤNG THÈ:

Cấp giấy VIETNAM CHAMPION miễn phí cho thành viên đạt thành tích

Được hưởng quyền lợi của thành viên VKA khi đăng ký các thủ tục:

+ Đăng ký khai sinh chó con:   500.000 đồng

+ Đăng ký chó nhập khẩu:       400.000 đồng

+ Đăng ký chuyển nhượng:      200.000 đồng

07 – QUY ĐỊNH KHÁC

Tiếp nhận yêu cầu của Đoàn kiểm tra Bộ Nội Vụ là đơn vị quản lý vào ngày 02/11/2022 về công tác thực hiện của tổ chức, yêu cầu về việc điều chỉnh đăng ký thành viên

 1. Hủy bỏ mục đăng ký thành viên vĩnh viễn

 2. Thành viên đã đăng ký hạn mục thành viên vĩnh viễn được chuyển sang thành viên hàng năm cho đến khi đủ 08 năm kể từ ngày đăng ký.

 3. Thành viên đã đăng ký hạn mục thành viên vĩnh viễn trên 08 năm được chuyển sang thành viên hàng năm trong 02 năm tiếp theo kể từ khi quy định được phê duyệt (đến hết 2026).

VKA chỉ ghi nhận những góp ý và trả lời đối với các thành viên trực thuộc VKA theo đúng qui định trong 30 ngày làm việc.

Những Qui định và điều khoản này được tuân theo pháp luật Việt Nam.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 05 Năm 2024.

Trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa rõ hoặc còn vướng mắc, xin vui lòng phản ánh về Ban Thường vụ Hiệp Hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) để làm rõ và bổ sung, sửa đổi (nếu cần).

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Văn Phòng Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA)

Địa chỉ: 188C Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Điện thoại: + 84-8-7301 6901

Email: vka.office@gmail.com

kimquy
nhtruong969@gmail.com