SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY ĐỊNH NHỮNG CUỘC THI CHÓ GIỐNG DO VKA TỔ CHỨC & QUẢN LÝ – 2022.

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY ĐỊNH NHỮNG CUỘC THI CHÓ GIỐNG DO VKA TỔ CHỨC & QUẢN LÝ – 2022.

Từ ngày 01/11/2022, Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam chính thức áp dụng Quy định.
Link bản sửa đổi & bổ sung Quy định cuộc thi chó giống thuộc hệ thống cuộc thi VKA tổ chức & quản lý:
kimquy
nhtruong969@gmail.com