CODE OF ETHICS – NỘI QUY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN VÀ CÁC NHÀ NHÂN GIỐNG TRỰC THUỘC HIỆP HỘI VKA.

CODE OF ETHICS – NỘI QUY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN VÀ CÁC NHÀ NHÂN GIỐNG TRỰC THUỘC HIỆP HỘI VKA.

Bộ qui tắc đạo đức là một chỉ dẫn về các nguyên tắc được lập ra để giúp các thành viên và các nhà nhân giống trực thuộc Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam tiến hành nghiệp vụ một cách trung thực và liêm chính. Bộ tài liệu qui tắc đạo đức có thể phác thảo sứ mệnh và giá trị của các thành viên, cách các nhà nhân giống tiếp cận vấn đề, các nguyên tắc đạo đức dựa trên các giá trị cốt lõi của VKA và các tiêu chuẩn mà các thành viên và nhà nhân giống phải nắm rõ.

 

NỘI QUY

 

Áp dụng đối với các thành viên và các nhà nhân giống trực thuộc Hiệp hội Những người Nuôi Chó giống Việt Nam (VKA)

Đây là các quy định bắt buộc và đương nhiên với mỗi người nuôi chó giống trực thuộc quản lý của VKA:

 

  1. CÁC NỘI QUY CHUNG

 

1.1. Nuôi dưỡng và chăm sóc cho con chó theo một cách phù hợp và tuân theo các quy định của pháp luật.

1.2. Các nhân viên của VKA được quyền đến thăm quan, kiểm tra tình hình nuôi dưỡng chó trong trại chó sau khi thông báo trước.

1.3. Không được có các hành động , phát ngôn gây thiệt hại, bất lợi, hoặc ảnh hưởng đến uy tín của VKA, các đơn vị trực thuộc VKA cũng như các thành viên cá nhân và nhà nhân giống trực thuộc quản lý VKA.

1.4. Không được thực hiện hoặc tham gia vào bất kì các hoạt động nào nhằm đến việc đăng ký một con chó con bất kỳ dưới tên một trại chó/ nhà nhân giống không trực tiếp tiến hành nhân giống và cho sinh sản ra con chó đó.

1.5. Tuyệt đối tuân theo các quy định của VKA, trong trường hợp VKA chưa có quy định cụ thể, việc áp dụng các công việc vụ thể cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của VKA.

 

  1. NỘI QUY VỀ NHÂN GIỐNG

 

Tất cả các hoạt động nhân giống chó phải nhằm đến mục tiêu tạo ra những thế hệ chó con có thể trạng phù hợp với tiêu chuẩn, có sức khỏe tốt, có thần kinh ổn định và có khả năng thực hiện các chức năng của giống chó đó.

2.1. Người nhân giống phải có đủ kiến thức về tiêu chuẩn, sức khỏe, tính tình và cách chăm sóc giống chó mình nhân giống.

2.2. Chỉ tiến hành nhân giống những con chó thuộc cừng một giống chó đã được VKA công nhận, không lai tạp hai giống chó với nhau.

2.3. Chỉ nhân giống đối với những con chó có giấy tờ, phả hệ do VKA cấp, hoặc các Hiệp hội được VKA công nhận cấp, hoặc đã được đánh giá “rất tốt” trong các cuộc thi do VKA cấp phép.

2.4. Không tiến hành nhân giống đối với các con chó mắc các bệnh di truyền, chó có vấn đề về thần kinh, hoặc mắc các lỗi nghiêm trọng bị loại bỏ trong bản tiêu chuẩn của giống chó do FCI/VKA ban hành.

2.5. Với các giống chó có yêu cầu phải kiểm tra tình trạng bệnh di truyền, chủ chó phải có đầy đủ các chứng nhận cần thiết trước khi nhân giống.

2.6. Chỉ tiến hành nhân giống theo cách tự nhiên. Các biện pháp nhân giống khác ( ví dụ: thụ tinh nhân tạo..) cần phải có xác nhận của một bác sĩ thú y có thẩm quyền và nằm trong danh sách được VKA phê chuẩn.

 

  1. NỘI QUY VỚI NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VÀ NHÂN GIỐNG

 

3.1. Luôn quản lý và thực hiện việc nhân giống chó một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

3.2. Cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ về quá trình nhân giống, các con chó giống và chó con sinh sản ra, cũng như sức khỏe, tính cách, thần kinh và các đặc điểm khác của những con

1/3 chó có liên quan đến quá trình nhân giống cho người mua và VKA trong trường hợp có yêu cầu. VKA có quyền yêu cầu cung cấp các thông tin này, cũng như tiến hành kiểm tra DNA với các con chó con sinh sản ra.

3.3. Chỉ được tiến hành nhân giống đối với những con chó đủ/đạt điều kiện như sau:

3.3.1. Tuổi sinh sản của chó giống:

– Tuổi được phép phối giống của chó sớm nhất là 12 tháng, tính đến ngày phối giống lần đầu.1

– Tuổi được phép phối giống của chó cái muộn nhất là 8 tuổi, tính đến ngày phối giống lần đầu. Tuổi được phép phối giống của chó đực muộn nhất là 10 tuổi.2

Tất cả chó con sinh ra trong điều kiện chó bố và/hoặc chó mẹ không đáp ứng thời gian nếu trên sẽ không được đăng ký với VKA.

3.3.2. Thời gian giữa hai lần phối giống:3

– Đối với chó cái, khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần phối giống là 4 (bốn) tháng.

– Nếu chủ chó cái tiến hành cho phối giống sớm hơn khoảng thời gian yêu cầu trên, đàn chó con sinh ra sẽ không được đăng ký với VKA.

3.4. Thời gian đăng ký đàn chó con:4

– Người nhân giống cần thực hiện đăng ký đàn chó con với VKA trong thời gian tối đa là 6 tháng, tính từ ngày chó mẹ sinh con.

– Nếu người nhân giống đăng ký đàn chó con đối với VKA trong khoảng thời gian từ 6 tháng tới 1 năm, tính từ ngày chó mẹ sinh con, thì người nhân giống sẽ phải chịu mức phạt bằng 1 lần mức phí đăng ký.

– Sau 1 năm, tính từ ngày chó mẹ sinh con, đàn chó con sẽ không được đăng ký với VKA.

3.5. Tiến hành đăng ký một lần cho tất cả các con chó nhân giống ra trong cùng 1 lứa với VKA. Tất cả chó con đăng ký phải có mã số xăm tai hoặc gắn chip điện tử do các Bác sĩ thú y hoặc cá nhân được VKA chấp thuận. Người nhân giống cần phải lưu ý thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi tiến hành đăng ký cho các chó con nhân giống ra.

3.6. Không được từ chối nếu khách hàng có yêu cầu thử DNA chó con và chó cha, mẹ, với điều kiện khách hàng đồng ý trả tất cả chí phí thử DNA.

 

  1. NỘI QUY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, NGƯỜI MUA CHÓ, NGƯỜI NHẬN NUÔI CHÓ

 

4.1. Khi tiến hành bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao chó cho khách hàng, người mua, người nhận nuôi, chủ chó cần phải lập thỏa thuận bằng văn bản. Trong đó có ghi rõ các thông tin về người mua, người nhân giống, ngày giao dịch, tên và các đặc điểm, số xăm tai, chip điện tử, số đăng ký với VKA, ngày sinh, thông tin về chó bố, mẹ của con chó được chuyển nhượng.

VKA khuyến khích chủ nuôi và người mua ký kết hợp đồng, bao gồm các thỏa thuận rõ rang và chi tiết, quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia với nhau.

4.2. Người bán/ chuyển nhượng chó phải chuyển giao cho người mua/ người nhận chuyển nhượng tất cả các giấy tờ liên quan đến con chó như: chứng nhận đăng ký với VKA hoặc các

 

1 VKA sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 004/2015/QĐ-CT ngày 27/03/2015.

2 VKA sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 03/2021/QĐ-VKA ngày 29/10/2021.

3 VKA sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 28/2014/QĐ-TTK ngày 25/10/2014.

4 VKA sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 28/2014/QĐ-TTK ngày 25/10/2014.

 

1/3 giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký của VKA. Các giấy tờ khác (nếu có) cần được nếu rõ trong thỏa thuận mua bán/chuyển nhượng.

4.3. Chủ chó và người mua phải tiến hành đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu và nộp phí xác nhận cho VKA.

4.4. Tất cả chó con bán ra phải có đủ giấy tờ đăng ký kèm theo. Chỉ chuyển giao chó con cho người chủ mới khi chó con đạt tối thiểu là 6 tuần tuổi.

4.5. Phải đảm bảo cung cấp giấy chứng nhận thuần chủng cho chó con trong vòng 1 năm kể từ ngày bán.

 

**Bản Nội quy cập nhật đến 01/11/2021.

 

TẢI NỘI QUY VKA 2021

Code of Ethics 27-03-2015

kimquy
nhtruong969@gmail.com