ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VKA 2023

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VKA 2023

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ XIN CẤP THẺ THÀNH VIÊN CHO CÁC CHỦ NUÔI CHÓ GIỐNG VỚI HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM (VKA)

 

01 – ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ THÀNH VIÊN:

 • Tất cả những cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, nghiên cứu, quản lý phát triển, duy trì bảo vệ bảo tồn, tư vấn, kinh doanh – dịch vụ liên quan đến các nguồn chó giống trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội đều được đăng kí làm thẻ thành viên VKA.
 • Mỗi cá nhân chỉ được đăng kí MỘT (1) thẻ thành viên và sẽ được nhận duy nhất MỘT (1) thẻ thành viên VKA.
 • Thành viên đăng ký phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo mẫu quy định của VKA.

 

02 – NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 • Tất cả thành viên VKA đều phải tuyệt đối tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, Nội Qui (Code of Ethics) và Điều Lệ của Hiệp hội Những người Nuôi Chó giống Việt Nam (VKA).
 • Khi đăng ký các loại giấy tờ, vui lòng xuất trình thẻ thành viên VKA cho nhân viên văn phòng để được hưởng các quyền lợi của thành viên VKA, nếu không, sẽ không được hưởng các ưu đãi.
 • Thẻ thành viên VKA không phải là thẻ thanh toán và không có giá trị chuyển nhượng , chỉ áp dụng cho thành viên đã đăng kí.
 • Tuyệt đối không được để người khác sử dụng thẻ thành viên VKA của mình để hưởng các ưu đãi.
 • Trường hợp thẻ bị thất lạc hoặc bị mất cắp, vui lòng thông báo ngay với các VP VKA.
 • VKA không chịu trách nhiệm pháp lí và từ chối bất kỳ kiến nghị nào về việc không được hưởng các ưu đãi cho thành viên do sử dụng thẻ trái quy định, thẻ thất lạc hoặc bị mất cắp.
 • VKA có quyền huỷ / thu hồi và tước bỏ tất cả các ưu đãi trong thẻ VKA của thành viên bị phát hiện có hành vi vi phạm những qui định cho thành viên và điều khoản sử dụng thẻ VKA.
 • VKA có quyền chỉnh sửa những qui định và điều khoản, ưu đãi thẻ và tạm dừng và / hoặc chấm dứt chương trình thẻ thành viên VKA mà không cần báo trước. Mọi thay đổi sẽ được thông báo chính thức trên website vka.vn

 

03 – TUÂN THỦ QUI ĐỊNH

 • Tất cả thành viên VKA phải nghiêm túc tuân thủ pháp luật Việt Nam, các qui định do liên đoàn chó giống quốc tế (FCI) và/hoặc các Qui Định đã được VKA phê chuẩn, chấp thuận cũng như các qui định hướng dẫn ở trên.
 • Trường hợp thành viên không thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết, VKA có quyền xử lý các sai phạm theo một trong các hình thức :

(a) cảnh cáo – (b) tạm dừng hiệu lực với thẻ thành viên – (c) thu hồi thẻ thành viên đã cấp. Và VKA sẽ không phải chịu trách nhiệm đền bù cho các trường hợp này.

Lưu ý:

– Chỉ dành các ưu đãi cho thành viên khi tên thành viên trên hồ sơ, biên nhận, giấy tờ cùng các thông tin khác trùng với chủ sở hữu thẻ. (CMND/ID Passport)

– Các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục đóng lệ phí gia nhập và nhận được thẻ thành viên của Hiệp hội .

– Khi gửi hồ sơ đăng ký Thẻ Thành Viên, mặc định tất cả các thành viên đều đã được đọc và đồng ý với các điều khoản – qui định về Thẻ Thành Viên trước khi tiến hành đăng ký.

 

04 – CÁC LOẠI THẺ – HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN:

Thành viên có thể lựa chọn một trong hai hình thức : đăng ký thành viên có thời hạn (1 năm) hoặc đăng ký thành viên không thời hạn.

a/ Đăng ký thành viên không thời hạn : thành viên đóng phí một lần và được sử dụng thẻ thành viên vĩnh viễn.

( Theo yêu cầu từ Đoàn kiểm tra chấp pháp luật và điều lệ của Bộ Nội Vụ – Hiệp hội VKA từ 02-11-2022, sẽ hủy bỏ đăng ký hạng mục nầy )

b/ Đăng ký thành viên có thời hạn : thành viên đóng phí từng năm và theo nguyên tắc tròn năm. (ví dụ : thành viên đóng phí vào ngày 1/1/2016 thì thẻ thành viên sẽ có giá trị đến hết ngày 31/12/2016)

Hồ sơ đăng ký Thành Viên VKA:

 • Thành viên lựa chọn hình thức đăng ký có hoặc không thời hạn
 • gửi hồ sơ tới văn phòng VKA cùng với các thông tin đầy đủ-chính xác (CMND/ID Passport), kèm theo mức phí đăng ký theo qui định.
 • Văn phòng vka sẽ trả lời về việc chấp thuận cấp thẻ hoặc các yêu cầu cần thay đổi – bổ sung thông tin theo đúng qui định sau 30 ngày làm việc.
 • Nếu các thông tin đầy đủ chính xác hợp lệ, VKA sẽ tiến hành cấp thẻ thành viên VKA với các thông tin do thành viên cung cấp.

 

Thẻ Thành Viên sẽ không còn giá trị khi :

 • Trong trường hợp thành viên vi phạm các điều khoản của Hiệp Hội hoặc đang chịu các án phạt do Hiệp Hội ban hành.
 • VKA không phải hoàn lại bất kỳ khoản phí nào do việc vi phạm điều lệ từ các thành viên.

 

05 – PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ MỨC PHÍ ÁP DỤNG:

– Phí đăng ký thẻ thành viên là một phần trong các nguồn thu của VKA, dùng để trang trải các chi phí hoạt động và tổ chức các sự kiện của VKA – Trong trường hợp thay đổi về mức phí, mức phí mới sẽ được công bố trước khi áp dụng là 30 ngày và không có hiệu lực hồi tố với những hồ sơ đã giải quyết xong.

– Mức phí được áp dụng từ ngày ban hành qui định này như sau :

a/ Mức phí không thời hạn, Thành viên trọn đời (bao gồm phí gia nhập và có tác dụng ngay lập tức) : 3.000.000 vnd

b/ Mức phí có thời hạn : 300.000 vnd / 1 năm

c/ Phí gia nhập : 100.000 vnd

06 – QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN KHI SỬ DỤNG THÈ:

 • Cấp giấy VN-CH miễn phí cho thành viên đạt thành tích;
 • Được mời tham gia miễn phí các cuộc hội thảo (Seminar) chuyên đề do VKA tổ chức;
 • Truy cập thông tin cá nhân, thông tin đàn chó, gia phả tại địa chỉ http://pedigree.vka.vn
 • Được hưởng các quyền lợi của thành viên VKA:

 

Đăng ký tham gia Dog Show do VKA tổ chức:

Thành viên VKA : 500.000 vnd

Không Thành Viên : 700.000 vnd

Loại Thẻ Không Thời Hạn giảm 10%.

 

Đăng ký khai sinh bầy chó con:

Thành viên VKA : 500.000 vnd

Không Thành Viên : 700.000 vnd

Loại Thẻ Không Thời Hạn giảm 5%

 

Đăng ký chó nhập khẩu:

Thành viên VKA : 400.000 vnd

Không Thành Viên : 600.000 vnd

Loại Thẻ Không Thời Hạn giảm 5%

 

Đăng ký khai sinh chó bản địa:

Thành viên VKA : 500.000 vnd

Không Thành Viên : 700.000 vnd

Loại Thẻ Không Thời Hạn giảm 5%

 

Đăng ký chuyển nhượng:

Thành viên VKA : 200.000 vnd

Không Thành Viên : 300.000 vnd

Loại Thẻ Không Thời Hạn giảm 5%

 

VKA chỉ ghi nhận những góp ý và trả lời đối với các thành viên trực thuộc VKA theo đúng qui định trong 30 ngày làm việc.

Những Qui định và điều khoản này được tuân theo pháp luật Việt Nam.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 04 Năm 2016.

Trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa rõ hoặc còn vướng mắc, xin vui lòng phản ánh về Ban Thường vụ Hiệp Hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) để làm rõ và bổ sung, sửa đổi (nếu cần).

TM.BCH Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam

Tổng Thư Ký

Cao Minh Kim Qui

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Văn Phòng Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA)

Địa chỉ: 188C Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam.

Điện thoại/Fax: + 84-8-39916901

Email: vka.office@gmail.com

Số Tài khoản: VND 044 100 402 3558 – USD 044 137 402 3641 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) -chi nhánh Tân Bình – TP.HCM

 

Ngày 02/11/2022, Thứ Tư tại trụ sở chính Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam, theo nội dung kiểm tra đã được ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BNV ngày 09/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số bộ, ngành địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội năm 2022 (theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch), đoàn công tác gồm các thành viên như sau:
– Đ/c Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ nội vụ – Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố quyết định số 403/QĐ-BNV ngày 25/5/2022 của Bộ Nội vụ thành lập Đoàn kiểm tra hội năm 2022;
– Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai, chuyên viên cao cấp, Vụ tổ chức phi chính phủ – thành viên, thư ký đoàn.
– Đ/c Phạm Công Hùng, chuyên viên chính Vụ Tổ chức phi chính phủ – thành viên;
– Đ/c Nguyễn Duy Hùng, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an – thành viên;
– Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – thành viên.
Trong nội dung kiểm tra công tác hành chính của Hiệp hội VKA, đoàn kiểm tra đã yêu cầu phía hiệp hội hủy mục làm thành viên vĩnh viễn :
a/ Đăng ký thành viên không thời hạn : thành viên đóng phí một lần và được sử dụng thẻ thành viên vĩnh viễn.
Ban chấp hành VKA đồng ý và chấp hành yêu cầu từ cấp quản lý hiệp hội.
kimquy
nhtruong969@gmail.com