Đoàn kiểm tra việc chấp pháp luật và điều lệ tất cả các hiệp hội trong nước

Đoàn kiểm tra việc chấp pháp luật và điều lệ tất cả các hiệp hội trong nước

Ngày 02/11/2022, Thứ Tư tại trụ sở chính Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam, theo nội dung kiểm tra đã được ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BNV ngày 09/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số bộ, ngành địa phương; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội năm 2022 (theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch).
– Đ/c Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ nội vụ – Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố quyết định số 403/QĐ-BNV ngày 25/5/2022 của Bộ Nội vụ thành lập Đoàn kiểm tra hội năm 2022; giới thiệu đoàn công tác gồm các thành viên như sau:
– Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai, chuyên viên cao cấp, Vụ tổ chức phi chính phủ – thành viên, thư ký đoàn.
– Đ/c Phạm Công Hùng, chuyên viên chính Vụ Tổ chức phi chính phủ – thành viên;
– Đ/c Nguyễn Duy Hùng, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an – thành viên;
– Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – thành viên.
– Đ/c Phạm Lê Quân – Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền Đ/c Cao Minh Kim Qui, Tổng Thư ký Hiệp Hội làm trưởng đoàn, tiếp đón đoàn kiểm tra và giới thiệu thành viên Hiệp Hội như sau:
– Đ/c Phạm Hà Hoàng Việt – Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội – thành viên;
– Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hằng – Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội – thành viên;

Trưởng đoàn tiếp đón giao cho đ/c Việt và đ/c Hằng trình bày báo cáo Hiệp hội. Đ/c Phạm Hà Hoàng Việt, Uỷ viên Ban chấp hành báo cáo thêm về hoạt động của Hiệp hội.
– Các thành viên Đoàn kiểm tra đã nêu câu hỏi, làm rõ một số nội dung kiểm tra thường xuyên. Hiệp hội đã cầu thị tiếp thu ý kiến thành viên Đoàn kiểm tra.
– Đoàn kiểm tra đã thông qua các nội dung báo cáo Hiệp hội các nội dung về kết quả những hoạt động Hiệp hội; việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan thẩm quyền giao; việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội, về việc khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
– Đoàn kiểm tra đã thông qua 01 trường hợp bị kỷ luật là Trưởng ban tổ chức cuộc thi đánh giá công nhận giống chó bản địa 10/2020 và miễn nhiệm 01 cá nhân là Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội, Phó Trưởng ban phát triển chó bản địa, Giám khảo các giống chó bản địa Việt Nam; miễn nhiệm 9 cá nhân khác thuộc văn phòng, Uỷ viên ban chấp hành Hiệp hội.
– Đoàn kiểm tra đã thông qua dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; những tồn tại, hạn chế, tăng và giảm về Hội viên, nhân sự chuyên trách, nhân sự Ban chấp hành.
*** Về phía Hiệp Hội kính đề nghị Bộ Nội vụ và các Bộ ngành liên quan tạo điều kiện hơn nữa cho Hiệp hội hoạt động, phát huy vai trò chức năng cũng như xem xét, quan tâm, hướng dẫn chỉ đạo Hiệp hội về nghiệp vụ công tác hội theo quy định. Hiệp hội tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra. Rất cảm ơn Đoàn kiểm tra đến làm việc, ghi nhận và sẽ cố gắng hơn nữa và mong nhận được sự quan tâm hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan trong thời gian tới. Trong thời gian tới Hiệp hội sẽ kiện toàn Ban Thường vụ, Ban chấp hành.
*** Về phía Đoàn kiểm tra đối với Hiệp hội đánh giá cao hoạt động chuyên môn của Hiệp hội, duy trì tốt, kiêm nhiệm. Đánh giá cao vai trò của Hiệp hội, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn và đã khắc phục các tồn tại, hạn chế, quy chế, quy định pháp luật hiện hành(BCH, BTV, BKT, dấu, khen thưởng, đạo đức nghề nghiệp). Đặc biệt, trường hợp có hoạt động hợp tác quốc tế (như hội thảo,v.v…), có yếu tố nước ngoài đề nghị các Câu lạc bộ, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào báo cáo Ban Đối ngoại Trung ương, xin phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cuộc kiểm tra diễn ra thành công tốt đẹp và được lập Biên bản kết thúc hồi 17 giờ cùng ngày 02/11/2022 tại Văn phòng Hiệp hội, thành phố Hồ Chí Minh, ký bởi hai bên và đóng dấu Hiệp hội.

kimquy
nhtruong969@gmail.com