VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2019

VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2019

VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2019

10th ANNIVERSARY 2009 – 2019.

– 19-01-2009 Bộ nội Vụ phê duyệt bản Điều Lệ của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam, số: 71/QĐ-BNV.
Bản sửa đổi, bổ sung của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, số: 337/QĐ-BNV, cấp ngày 22-04-2019.

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam gồm 08 (tám) Chương, 26 (hai mươi sáu) Điều đã được Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2018 – 2023) của Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Tham gia vào Liên đoàn các Hiệp hội nuôi chó giống thế giới FCI.
Ký Contract Partner 14/10/2010 tại Dortmund-Đức.
Ký Associate Member ngày 7/11/2017 tại Leipzig-Đức.

– Tham gia vào Liên đoàn các Hiệp hội nuôi chó giống châu Á AKU vào 23 tháng 2 năm 2012 tại Manila, Philippines.

– Show FCI đầu tiên : 11/12/2011.

– Show AKU đầu tiên : 30/12/2012.

– Show APAC (A20) đầu tiên: 3/10/2015.

– Show SEA đầu tiên: 16/12/2017.

CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC GIA 2019

FCI JUDGES:
Mrs. Pai Chia Tai (Taiwan)
Mr. Banson Hsu (Taiwan)
Mr. Kim Jae Yong (Korea)
Mr. Chakkapan Chantarassme (ThaiLand)
Mr. Ekarat Sangkunakup (ThaiLand)
Mr. Chua Ming Kok (Singapore)
Mr. Ken Chuah (Malaysia)

VKA JUDGES:
Mr. Nguyen Minh Khang (Vietnam)
Mr. Ha Ngoc Vu (Vietnam)
Mr. Nguyen Duc Minh (Vietnam)
Mr. Nguyen Minh Thoan (Vietnam)

RING STEWARD:
Mr. Nguyen Duc Tuyen (Vietnam)
Mr. Nguyen Minh Khang (Vietnam)
Miss. Nguyen Thuy Khanh Vi (Vietnam)

GROOMING ASSISTANT JUDGE:
Mrs. Nguyen Thi Cam Dung (Vietnam)

Vào 3 ngày 13, 14 & 15 Tháng 12 Năm 2019.

Địa điểm: Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ – 219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

THỨ NĂM 12/12/2019

Các cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc 8:00 AM.

1/ CÔNG NHẬN GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA.
– PHÚ QUỐC.
• GK: Nguyễn Minh Khang , Hà Ngọc Vũ, Nguyễn Đức Minh.

– H’MÔNG CỘC ĐUÔI.
• GK: Nguyễn Minh Thoan.

THỨ SÁU 13/12/2019

2/ 74th ALL-BREED VIETNAM CHAMPIONSHIP DOGSHOW VKA.
• Mr. Kim Jae Yong. (Korea)

3/ 8th H’MONG BOBTAIL SPECIALTY CHAMPIONSHIP DOGSHOW VKA.
• Mr. Kim Jae Yong. (Korea)

4/ 8th NATIVE BREEDS CHAMPIONSHIP DOGSHOW VKA.
• Mr. Chakkapan Chantarassme.

5/ 8th PHU QUOC DOG SPECIALTY CHAMPIONSHIP DOGSHOW VKA.
• Mr. Banson Hsu.

6/ 1st GROOMING CONTEST – VKA.
• Mrs. Pai Chia Tai. (Taiwan)

7/ 9th SEA ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOGSHOW – VKA.
• Mr. Chakkapan Chantarassme (G 1/2/3-BIS) (ThaiLand)
• Mr. Banson Hsu (G 4/5/6) (Taiwan)
• Mrs. Pai Chia Tai. (G 8/9/10) (Taiwan)

THỨ BẢY 14/12/2019.

8/ 9th AKU ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOGSHOW – VKA.
• Mr. Banson Hsu (G 1/2/3-BIS) (Taiwan)
• Mr. Chakkapan Chantarassme (G 4/5/6) (ThaiLand)
• Mrs. Pai Chia Tai. (G 8/9/10) (Taiwan)

9/ 12nd FCI ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOGSHOW – VKA.
• Mrs. Pai Chia Tai. (G 1/2/3-BIS) (Taiwan)
• Mr. Banson Hsu (G 4/5/6) (Taiwan)
• Mr. Chakkapan Chantarassme (G 8/9/10) (ThaiLand)

10/ 7th A2O ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOGSHOW – VKA.
• Mr. Chua Ming Kok (G 1/2/3-BIS) (Singapore)
• Mr. Ekarat Sangkunakup (G 4/5/6) (Malaysia)
• Mr. Ken Chuah (G 8/9/10) (ThaiLand)

CHỦ NHẬT 15/12/2019.

11/ 75th ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOGSHOW – VKA.
• Mr. Ken Chuah (G 1/2/3-BIS) (Malaysia)
• Mr. Chua Ming Kok (G 4/5/6) (ThaiLand)
• Mr. Ekarat Sangkunakup (G 8/9/10) (Singapore)

12/ 13rd FCI ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOGSHOW – VKA.
• Mr. Ekarat Sangkunakup (G 1/2/3-BIS) (ThaiLand)
• Mr. Ken Chuah (G 4/5/6) (Malaysia)
• Mr. Chua Ming Kok (G 8/9/10) (Singapore)

Địa điểm: Nhà Thi Đấu Phú Thọ, 219, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

CHÙM ẢNH VỀ HÀNH TRÌNH 10 NĂM VKA

kimquy
nhtruong969@gmail.com