VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2015

VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2015

01/ CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC TẾ FCI LẦN 5
Giám Khảo: Mr. Alan Bennett (Canada)
Trợ Lý: Mr. Trần Trung Nghĩa

02/ CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN 7
Giám Khảo: Mr. Mukul Vaild (Ấn Độ)
Trợ Lý: Mr. Nguyễn Đức Tuyên

03/ CUỘC THI CHÓ GIỐNG CHÂU Á ASIA PACIFIC LẦN 1
Giám Khảo: Mr. Augusto Benedicto Santos III (Philippines)
Trợ Lý: Mr. Trần Trung Nghĩa

04/ CUỘC THI CHÓ GIỐNG CHÂU Á AKU LẦN 4
Giám Khảo: Mr. Alex Yu-Feng Zee (Đài Loan)
Trợ Lý: Mr. Nguyễn Đức Tuyên

05/ CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN 7
Nhóm Chó Bản Địa
Giám Khảo: Mr. Alan Bennett (Canada)
Trợ Lý: Mr. Nguyễn Minh Khang

06/ CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO GIỐNG CHÓ H’MÔNG TOÀN QUỐC – VKA LẦN 1
Giám Khảo : Mr. Nguyễn Minh Thoan (Việt Nam)
Trợ Lý : Mr. Hà Ngọc Vũ

07/ CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO NHÓM CHÓ BẢN ĐỊA – SVKC LẦN 1
Giám Khảo: Mr. Alex Yu-Feng Zee (Đài Loan)
Trợ Lý: Mr. Nguyễn Minh Khang

08/ CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO NHÓM CHÓ BẢN ĐỊA TOÀN QUỐC – VKA LẦN 1
Giám Khảo: Mr. Mukul Vaild (Ấn Độ)
Trợ Lý: Mr. Nguyễn Minh Khang

09/ CUỘC THI ĐẶC BIỆT CHO GIỐNG CHÓ PHÚ QUỐC TOÀN QUỐC – VKA LẦN 2
Giám Khảo: Mr. Augusto Benedicto Santos III (Philippines)
Trợ Lý: Mr. Nguyễn Minh Khang

10/ CUỘC THI MỞ RỘNG CHO GIỐNG CHÓ H’MÔNG CỘC ĐUÔI – VKA
Giám Khảo : Mr. Nguyễn Minh Thoan (Việt Nam)
Trợ Lý : Mr. Trần Danh Tuyên

11/ CUỘC THI BRED – BY CHO GIỐNG CHÓ H’MÔNG CỘC ĐUÔI – SVKC
Giám Khảo : Mr. Nguyễn Minh Thoan (Việt Nam)
Trợ Lý : Mr. Trần Danh Tuyên

12/ CUỘC THI MỞ RỘNG CHO GIỐNG CHÓ PHÚ QUỐC – VKA
Giám Khảo : Mr. Phạm Trung Kiên (Việt Nam)
Trợ Lý: Mr. Nguyễn Minh Khang

13/ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN TIÊU CHUẨN GIỐNG VỚI NHÓM CHÓ BẢN ĐỊA
Giám Khảo : Mr. Nguyễn Minh Khang Giống Chó Phú Quốc
Trợ Lý : Mr. Nguyễn Trung Kiên
Giám Khảo : Mr. Nguyễn Minh Thoan Giống Chó H’mong
Trợ Lý : Mr. Trần Danh Tuyên

Thời gian: Thứ sáu,Thứ bảy và Chủ nhật, ngày 02 – 03 – 04/ 10/2015 (Từ 8g30 đến 17g00)
Địa điểm: Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ – 219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

kimquy
nhtruong969@gmail.com