Vietnam Champion Dogshow 2014

Vietnam Champion Dogshow 2014

1/ CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN VI – VKA (CAC)
6th VIETNAM CHAMPIONSHIP DOG SHOW
2/ CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC TẾ LẦN IV – FCI (CACIB)
4th FCI INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP DOG SHOW
3/ CUỘC THI CHÓ GIỐNG CHÂU Á LẦN III – AKU (CAC)
3rd AKU ASIAN CHAMPIONSHIP DOG SHOW
4/ CUỘC THI CHÓ ĐẸP MỞ RỘNG LẦN II – VKA (Không trao CAC)
2nd VIETNAM OPEN DOG SHOW
5/ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN GIỐNG NHÓM CHÓ BẢN ĐỊA VIỆT NAM – VKA
CONFIRMATION TEST FOR VIETNAMESE BREEDS

GIÁM KHẢO:
Mr.Thana Achariyawan (Thailand) – FCI All Breed Judge.
Mr.Thanakrit Pathinyawat (Thailand) – FCI All Breed Judge.
Mr.Tan Oo Hock (Malaysia) – FCI All Breed Judge.
Mr.Du Thanh Khiem – VKA Judge for Vietnamese Breeds.

Tổ chức vào 2 ngày 04 và 05 tháng 10 – 2014.
Địa Điểm :
Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ – 219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Liên hệ công tác và đăng ký tham gia Dog Show :
Hồ Ngọc Dzũng – Trưởng ban tổ chức (0932116628)
Nguyễn Ngọc Phúc – Phó ban tổ chức (0908129921)
Trần Trung Nghĩa – Phó ban tổ chức (0907207441)
Nguyễn Minh Khang – Phó ban tổ chức (0913709616)

kimquy
nhtruong969@gmail.com