TUỔI ĐƯỢC PHÉP PHỐI GIỐNG CỦA CHÓ – 2021

TUỔI ĐƯỢC PHÉP PHỐI GIỐNG CỦA CHÓ – 2021

Điều chỉnh, bổ sung lần thứ 3 trong Nội quy áp dụng với các thành viên và nhà nhân giống trực thuộc Hiệp hội Những người Nuôi Chó giống Việt Nam (VKA) cụ thể như sau:

 Trước khi điều chỉnh, bổ sung:

Tuổi sinh sản của chó giống:

– Tuổi được phép phối giống của chó sớm nhất là 12 tháng, tính đến ngày phối giống lần đầu.

– Tuổi được phép phối giống của chó muộn nhất là 8 tuổi, tính đến ngày phối giống lần đầu.

 Sau khi điều chỉnh, bổ sung:

Tuổi sinh sản của chó giống:

– Tuổi được phép phối giống của chó sớm nhất là 12 tháng, tính đến ngày phối giống lần đầu.

– Tuổi được phép phối giống của chó cái muộn nhất là 8 tuổi, tính đến ngày phối giống lần đầu. Tuổi được phép phối giống của chó đực muộn nhất là 10 tuổi.

kimquy
nhtruong969@gmail.com