THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU GIẤY VKA 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU GIẤY VKA 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc, Giấy chứng nhận nguồn
gốc xuất khẩu năm 2023

Văn phòng Hiệp hội Những người Nuôi Chó giống Việt Nam trân trọng thông báo:
Ngày 13/11/2023 Chủ tịch Hiệp hội đã ký quyết định số 05/2023/QĐ-VKA về việc
phê duyệt và ban hành mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc, Giấy chứng nhận nguồn gốc
xuất khẩu năm 2023.
Theo đó, Văn phòng Hiệp hội xin trân trọng giới thiệu đến quý hội viên, các nhà nhân
giống, các chủ nuôi chó giống về Giấy chứng nhận nguồn gốc và Giấy chứng nhận nguồn
gốc xuất khẩu mẫu mới năm 2023, được sử dụng từ ngày 16/11/2023 theo hình ảnh đính
kèm.
Các giấy chứng nhận nguồn gốc mẫu cũ do Hiệp hội Những người Nuôi Chó giống
Việt Nam ban hành từ ngày 15/11/2023 trở về trước có giá trị sử dụng bình thường.
Trân trọng thông báo./.

TỔNG THƯ KÝ
Cao Minh Kim Qui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com