THE 8th VKA ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW

THE 8th VKA ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW

CUỘC THI CHÓ GIỐNG VKA LẦN THỨ 8

THE 8th VKA ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW

Ngày 23 tháng 10 năm 2016.

Địa Điểm: Thủ Đô Hà Nội.

Đơn vị đăng cai: CLB Những người nuôi chó giống Đại Việt DVKC.

Trưởng ban tổ chức: Ông Hoàng Mộc Cương – Chủ tịch Câu lạc bộ DVKC.

Giám khảo đánh giá:

Ông Piskay Vladimír (Slovakia) FCI All breed judge

Ông Iuza Beradze (Czech Republic) FCI All breed judge

Ông Ronnie Navitidad (Philippines) FCI All breed judge

 

Giải: BEST IN SHOW

Tên chó/Name: VN.CH GUSTAVO SLAVIC STORM

Số catalog/No: 96

Giống/breed: FRENCH BULLDOG

Ngày sinh/DOB: 17/09/2013

Giới tính/Sex: ĐỰC (MALE)

Số ĐK/Reg No: SPH G4534

Người gây giống/Breeder: VASICEK MAREK

Chủ/Owner: NGUYỄN QUANG LỢI/NGUYỄN HUYỀN CHI

 

 

Giải: RESERVE BEST IN SHOW

Tên chó/Name: EXPANA’S MASERATI

Số catalog/No: 70

Giống/breed: YORKSHIRE TERRIER

Ngày sinh/DOB: 24/05/2012

Giới tính/Sex: ĐỰC (MALE)

Số ĐK/Reg No: KCTH 033312110399

Người gây giống/Breeder: MR N.SURAK & MR Y.PONKRIT

Chủ/Owner: MR N.SURAK & MR Y.PONKRIT

 

 

Giải: 3rd BEST IN SHOW

Tên chó/Name: TH.CH CREATIVE’S AMAZING DAY

Số catalog/No: 2

Giống/breed: POODLE TOY

Ngày sinh/DOB: 23/09/2013

Giới tính/Sex: ĐỰC (MALE)

Số ĐK/Reg No: KCTH091713110097

Người gây giống/Breeder: KITTI KHONGSRICHAROEN

Chủ/Owner: ĐỖ THÀNH PHƯỚC

kimquy
nhtruong969@gmail.com