Quyết định xóa bỏ hình ảnh minh họa chó Bắc Hà trong BTC 2019

Quyết định xóa bỏ hình ảnh minh họa chó Bắc Hà trong BTC 2019

kimquy
nhtruong969@gmail.com