QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2023/QĐ-VKA VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CHỦ NUÔI .

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2023/QĐ-VKA VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CHỦ NUÔI .

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2023/QĐ-VKA:

Chủ nuôi cần thực hiện đăng ký chuyển đổi chủ nuôi ngay khi chuyển nhượng chó giống thuộc Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam (VKA) quản lý.

Đối với trường hợp chó đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không đăng ký chuyển đổi chủ nuôi dẫn đến mất liên lạc chủ nuôi theo hệ thống dữ liệu VKA lưu trữ, hoặc chủ nuôi này đã qua đời, mất tích TRƯỚC ngày ra Quyết định số 05/2023/QĐ-VKA.

Trong thời gian 180 NGÀY kể từ ngày ra quyết định, Hiệp hội sẽ chấp nhận hồ sơ đăng ký chuyển đổi chủ nuôi thiếu những thông tin sau:

  • Chữ ký sống của chủ nuôi hiện tại (*)
  • Bản sao y công chứng CCCD còn hiệu lực pháp lý của chủ nuôi hiện tại.

 

Hồ sơ đăng ký đối với trường hợp này gồm:

  • Đơn đăng ký chuyển đổi chủ nuôi
  • Biên bản cam kết (mẫu link bên dưới)
  • Giấy gốc Pedigree
  • Hình chụp chó giống (rõ nét, có thể hiện thời gian (ngày tháng năm) chụp trên hình và thời gian này không trước 15 ngày so thời gian đăng ký hồ sơ)
  • Hình chụp quét microchip đã được cấy (rõ nét, thấy được dãy số hiển thị trên máy, có thể hiện thời gian (ngày tháng năm) chụp trên hình và thời gian này không trước 15 ngày so thời gian đăng ký hồ sơ)
  • Bản sao y công chứng còn hiệu lực pháp lý CCCD người đăng ký là chủ nuôi mới.

 

Sau 180 ngày này, Hiệp hội KHÔNG tiếp nhận bất kỳ hồ sơ đăng ký chuyển đổi chủ nuôi không có sự xác nhận của chủ nuôi hiện tại thông qua chữ ký sống, không đính kèm bản sao y công chứng còn hiệu lực pháp lý CCCD của chủ nuôi hiện tại.

(*) Chủ nuôi hiện tại: chủ nuôi hợp pháp (tức là chủ nuôi có tên trên giấy Pedigree VKA được xác nhận là chủ nuôi được lưu trong hệ thống quản lý của hiệp hội).

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com