QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CÔNG TÁC CHO HIỆP HỘI VKA

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CÔNG TÁC CHO HIỆP HỘI VKA

\\

 

LLVT Quận 7 bắt đối tượng giả danh sĩ quan Quân đội

https://baoquankhu7.vn/llvt-quan-7-bat-doi-tuong-gia-danh-si-quan-quan-doi–851252137-0023811s34910gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Liên tiếp phát hiện 2 trường hợp giả danh quân nhân

https://hanoimoi.vn/lien-tiep-phat-hien-2-truong-hop-gia-danh-quan-nhan-479238.html

MẠO DANH SỸ QUAN QUÂN ĐỘI ĐẾN CHỐT CÁCH LY

https://www.facebook.com/hongtinantt/posts/m%E1%BA%A1o-danh-s%E1%BB%B9-quan-qu%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BA%BFn-ch%E1%BB%91t-c%C3%A1ch-ly-v1l%C3%BAc-16h55-ng%C3%A0y-18-7-t%E1%BA%A1i-h%E1%BA%BBm-128-hu%E1%BB%B3/2273064736161552/

 

 

 

 

 

 

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com