QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PEDIGREE VÀ EXPORT PEDIGREE.

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PEDIGREE VÀ EXPORT PEDIGREE.

Thực hiện theo yêu cầu tại Đại Hội khối FCI-A2O về việc Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam (VKA) cần điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giấy Chứng Nhận Nguồn Gốc (Giấy VKA
Pedigree) & Giấy Chứng Nhận Xuất Khẩu (Giấy Export Pedigree) nhằm tránh những trường hợp sau:
  • Giấy VKA Pedigree & Giấy Export Pedigree sai phạm (thông tin giả, trùng microchip, chó không đúng tiêu chuẩn giống FCI…)
  • Chó thực tế được bán / chuyển nhượng không đúng như trên Giấy Chứng Nhận.
Theo ghi nhận những lí do được người đăng ký & người tiếp nhận hồ sơ đăng ký những giấy chứng nhận sai phạm nêu trong Biên bản Giải trình.
Nhằm đảm bảo quyền lợi, uy tín & danh dự của chủ nuôi hợp pháp, người nhân giống có trách nhiệm, người mua chó giống, và chất lượng của chó giống do VKA quản lý. Bảo vệ uy tín, giá trị của Giấy chứng nhận do VKA cấp & quản lý; duy trì tư cách thành viên của VKA trong FCI, A2O, và tổ chức hiệp hội thuộc quản lý của Bộ Nội Vụ.
Sau cuộc họp Ban Thường Vụ & Ban Chấp Hành, Hiệp hội đưa ra Quyết định phê duyệt & ban hành Quy trình, Quy định, Mẫu đơn đăng ký và giấy tờ liên quan trong:
  • Đăng ký mới & cấp lại Giấy VKA Pedigree
  • Đăng ký mới & cấp lại Giấy Export Pedigree
  • Cấp & Cấy Microchip
  • Chuyển đổi Chủ nuôi
Ngoài ra, vào ngày cuối của tuần đầu mỗi quý trong năm, Hiệp hội sẽ thông báo danh sách “Microchip bị Huỷ” cùng với lí do huỷ từng số.
Lưu ý người mua / được chuyển nhượng chó giống do Hiệp hội quản lý:
Nếu chó đi kèm Giấy Chứng nhận có đóng mộc đỏ “Bản Cấp Lại – Reissue” nên thực hiện ngay các bước sau, trước khi nhận chó:
  • Kiểm tra microchip (quét microchip bằng máy chuyên dụng),
  • Liên hệ Văn phòng để kiểm tra thông tin,
  • Yêu cầu chủ cũ đăng ký chuyển đổi chủ nuôi cho người mua ngay sau khi tiến hành giao dịch.
kimquy
nhtruong969@gmail.com