QUY ĐỊNH CỦA FCI CẬP NHẬT NGÀY 25/07/2022

QUY ĐỊNH CỦA FCI CẬP NHẬT NGÀY 25/07/2022

Quy định của FCI cập nhật ngày 25/07/2022
“Thông qua cuộc họp trực tuyến vào ngày 3-4 tháng 9 năm 2020, Uỷ Ban FCI đã quyết định ban hành hai danh hiệu mới về Vô địch Chó Đẹp Quốc tế cho tất cả các giống chó (thuộc nhóm chó làm việc hoặc không) cho cấp độ Junior (từ 9 đến 18 tháng tuổi) hoặc cấp độ Veteran (từ 8 tuổi trở lên) tại cuộc thi FCI International CACIB theo Quy định cuộc thi dog show FCI:
➖ Vô địch Chó Đẹp Quốc tế cấp độ Junior (viết tắt là C.I.B-J)
➖ Vô địch Chó Đẹp Quốc tế cấp độ Veteran (viết tắt là C.I.B-V)
Những YÊU CẦU CƠ BẢN để những chó giống được cấp danh hiệu trên như sau:
 Vô địch Chó Đẹp Quốc tế cấp độ Junior (C.I.B-J):
Đối với những chó có phả hệ thuộc những giống được FCI công nhận tại giai đoạn cuối cùng, đã cho vào Danh pháp các Giống Chó FCI, đã được đăng ký trong một Sổ Chó Giống được FCI công nhận, (ngoài ra những đăng ký trong Phụ lục của Sổ Chó Giống không hợp lệ) (theo Quy định của Vô địch Chó Đẹp Quốc tế FCI, Phần Giới thiệu)
 đạt 3 Chứng nhận Junior Quốc tế (nghĩa là 3 chứng nhận “Tuyệt Vời Nhất” ở cấp độ Junior) trao tại cuộc thi FCI CACIB kể từ ngày 01/08/2022.
 tại 3 quốc gia khác nhau
 do 3 giám khảo khác nhau đánh giá
 Vô địch chó đẹp Quốc tế cấp độ Veteran (C.I.B-V)
Đối với những con chó thuần chủng thuộc những giống được FCI công nhận theo giai đoạn cuối cùng đã cho vào Danh pháp các Giống Chó FCI, đã được đăng ký trong một Sổ Chó Giống được FCI công nhận, (ngoài ra những đăng ký trong Phụ lục của Sổ Chó Giống không hợp lệ) (theo Quy định của Vô địch chó đẹp Quốc tế FCI, Phần Giới thiệu)
 đạt 3 Chứng nhận Veteran Quốc tế (nghĩa là 3 chứng nhận “Tuyệt Vời Nhất” ở cấp độ Veteran) trao tại cuộc thi FCI CACIB kể từ ngày 01/08/2022.
 tại 3 quốc gia khác nhau
 do 3 giám khảo khác nhau đánh giá
Chúng tôi trân trọng thông báo lưu ý đến các Thành viên FCI và Đối tác Hợp đồng những điều sau:
▪️ Những trường hợp ngoại lệ liên quan về giám khảo và số lượng quốc gia thuộc khu vực Châu Á, Châu Phi & Châu Đại Dương (A20) / khu vực Châu Mỹ & Caribê (A&C) đã được Ủy ban Chung FCI phê duyệt cho các danh hiệu C.I.B cũng sẽ được xem xét:
➖A20 & A&C: chỉ 1 (một) quốc gia là đủ, nhưng cần 3 giám khảo khác nhau VÀ 3 quốc tịch khác nhau;
▪️ CHỈ DUY NHẤT do TỔ CHỨC QUỐC GIA gửi đăng ký danh hiệu C.I.B-J và C.I.B-V với FCI bằng việc gửi đến Trụ sở chính FCI qua email
(champion@fci.be).
Sử dụng Biểu Mẫu Đăng Ký danh hiệu là bắt buộc theo mẫu FCI ban hành chính thức ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ theo quy định pháp luật.
▪️Chó phải được ghi nhận trong Catalogue của cuộc thi, và bản sao của những chứng nhận được trao cho thí sinh “Tuyệt vời Nhất” cấp độ Junior hoặc cấp độ Veteran, phải được nộp ĐÍNH KÈM đơn đăng ký.
Quy định FCI cho danh hiệu Vô địch Chó Đẹp Quốc tế sẽ được sửa đổi cho phù hợp và được gửi sau.

kimquy
nhtruong969@gmail.com