PHÂN BIỆT 3 TỔ CHỨC CHÓ GIỐNG CỦA TRUNG QUỐC

PHÂN BIỆT 3 TỔ CHỨC CHÓ GIỐNG CỦA TRUNG QUỐC

Trân trọng thông báo:

Người nhân giống, chủ nuôi thành viên VKA có ý định chọn lựa mua, nhập chó, nhân giống chó có giấy pedigree từ Trung Quốc cần lưu ý như sau:

– Hiện tại CKU KHÔNG cấp giấy Export pedigree cho chó giống từng thuộc tổ chức NGKC nhưng đã chuyển đổi sang giấy pedigree CKU.

Do đó, khi anh chị có ý định chọn nuôi / nhập khẩu / nhân giống đối với chó có giấy pedigree từ Trung Quốc nên tìm hiểu kỹ càng lịch sử chuyển đổi của chó giống này.

Tránh chọn những chó giống từ NGKC chuyển sang CKU để KHÔNG gặp RỦI RO trong việc xác nhận giấy Export Pedigree giữa các NCO, và FCI xác minh khi chó đạt CACIB.

Ghi chú:

CKU (China Kennel Union): tổ chức chó giống tại Trung Quốc, thành viên FCI, theo quy định FCI.

NGKC (National General Kennel Club): tổ chức chó giống tại Trung Quốc, KHÔNG là thành viên FCI, KHÔNG theo quy định FCI.

NCO (National Canine Organization): Tổ chức Chó giống Quốc gia.

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com