Dog show register template

12th & 13th FCI Vietnam Championship All-breed show (show result & CACIB Proposal)

 

VIETNAM ALL-BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2019 : BIS NATIVE
8TH NATIVE BREEDS CHAMPIONSHIP DOG VKA
Ngày 13/12/2019
2
3
STT SBD Tên chó Số chip Ngày sinh Số đăng ký Giống chó Giới tính Màu lông Chủ chó ĐOẠT GIẢI
4
BABY (3-6th)
BABY PUPPY JUNIOR CAC BREED BIS
5
1 60 CHUỐI 893002000038529 02/09/2019 SPSPH PQ F Vàng/Fawn TƯỞNG VĂN QUÝ R.BBOB R.BBIS
6
2 69 PHÚ QUỐC – SG F4 CỌP 893002000040198 20/07/2019 SPSPH PQ M Vện/Brindle ĐẶNG MINH KHÁ BBOB BBIS
7
PUPPY (6-9th)
8
1 01 BINGO 893002000037260 12/05/2019 SPSPH K6433 HMC F Vàng/Fawn NGUYỄN HẢI ĐĂNG BPOB BPIS
9
2 54 VỆN 893002000037656 02/05/2019 SPSPH K6566 PQ F Vện/Brindle NGUYỄN ĐỨC HẬU BPOB 3RD.BPIS
10
3 78 KK 893002000039480 06/06/2019 SPSPH HMC M Nâu Đỏ PHẠM HỮU TRIỆU R.BPOB R.BPIS
11
JUNIOR (9-18th)
12
1 04 ĐÔNG NAM BỘ – TƯỚNG 893002000029757 20/12/2018 SPSPH K5655 PQ M Vàng/Fawn TRẦN VĂN PHÚ
13
2 09 MỰC 01/09/2018 SPSPH PQ F Đen/Black VÕ HỒNG SƠN
14
3 18 DƯA HẤU 893002000030075 17/10/2018 SPSPH K5612 HMC F Nâu Đỏ TRƯƠNG MINH HIỆP
15
4 19 ĐEN 893002000002110 30/11/2018 SPSPH K6340 HMC M Đen/Black TRƯƠNG MINH HIỆP
16
5 30 ZABLER’S SILKE MAIER – WITT 893002000030273 03/03/2019 SPSPH PQ F Vàng/Fawn RUDIGER BERNHARD ZABLER
17
6 31 ZABLER’S NANCY 893002000030274 05/02/2019 SPSPH PQ F Vện/Brindle RUDIGER BERNHARD ZABLER
18
7 34 HEO ĐEN 01/12/2018 SPSPH HMC F Đen/Black PHAN TIẾN TRUNG
19
8 35 QUỐC VÀNG 893002000040099 18/09/2018 SPSPH HMC F Vàng/Fawn ĐỖ VĂN LONG BJOB CAC 3RD.BJIS
20
9 37 GẤU ST 10/10/2018 SPSPH HMC M Nâu Đỏ NGUYỄN HỒNG PHONG R.BJOB CAC R.BOB R.BJIS
21
10 38 SÓI RỪNG 10/12/2018 SPSPH HMC F Đen/Black LỄ XUÂN ĐẮC BJOB CAC BOB 3RD.BIS/BJIS
22
11 41 KAKA 893002000036724 01/08/2018 SPSPH K6362 PQ M Vện/Brindle ĐỖ QUỐC TẾ
23
12 42 BABETTA 01 893002000036347 22/12/2018 SPSPH K6287 PQ F Vàng/Fawn NGUYỄN VĂN TẤN AN
24
13 43 TAYLOR SWIFT 893002000030130 20/08/2018 SPSPH K5516 PQ F Vện/Brindle THÁI TRỌNG HOÀNG
25
14 44 BOY 01/12/2018 SPSPH HMC M Vàng/Fawn NGUYỄN QUỐC VIỆT
26
15 48 HỒNG NHAN HỦY 01/12/2018 SPSPH HMC F Nâu Đỏ PHẠM ĐẮC TUYỀN
27
16 49 HÙNG QUÂN F4 – NOVA 893002000038297 02/03/2019 SPSPH K6609 PQ M Vàng/Fawn TRẦN THOẠI QUÂN R.BJOB
28
17 58 KY 893002000038930 3/3/2017 SPSPH PQ M Vàng/Fawn TƯỞNG VĂN QUÝ
29
18 62 CÓC 893002000026598 25/05/2018 SPSPH J5724 PQ M Vện/Brindle TƯỞNG VĂN QUÝ R.CAC
30
19 66 VÀNG 3 893002000036187 5/1/2019 SPSPH K6525 PQ F Vàng/Fawn NGUYỄN THÀNH HƯNG
31
20 68 KAI 893002000032528 14/12/2019 SPSPH K5747 HMC M Đỏ/Red HOÀNG MẠNH ĐẠT
32
21 73 MÂY 893002000032064 11/11/2018 SPSPH K5702 HMC F Nâu Đỏ NGUYỄN XUÂN LINH R.CAC
33
22 75 CÁT HỦY 15/11/2018 SPSPH HMC F Vện/Brindle NGUYỄN HOÀNG GIANG
34
INTERMEDIATE (15-24th)
35
1 02 ROCKET 893002000040000 05/05/2018
CNG 10/11/2019
HMC M Đỏ/Red PHẠM CƯỜNG ANH R.CAC
36
2 06 GẤU 893002000009103 03/02/2018 SPSPH K6392 HMC M Đen/Black ĐÀO TRUNG HIẾU
37
3 52 NẤM 893002000022013 16/03/2018 SPSPH J4930 PQ M Vàng/Fawn NGUYỄN ĐỨC THẮNG
38
4 55 MOON 893002000012920 02/01/2017 SPSPH I4024 PQ F Vàng/Fawn NGUYỄN DUY THUẤN
39
5 59 SUNG 893002000022333 15/12/2017 SPSPH J5098 PQ F Vện/Brindle TƯỞNG VĂN QUÝ R.CAC
40
OPEN (trên 15th)
41
1 20 TUN 893002000006796 7/3/2019 SPSPH F1318 HMC M Vàng/Fawn ĐẬU MINH ĐỨC
42
2 45 ĐEN 893002000007704 20/10/2015 SPSPH F1293 HMC M Đen/Black NGUYỄN ANH HÀ
43
3 53 CỌP 3 893002000027447 18/07/2018 SPSPH J5523 PQ M Vện/Brindle PHẠM VĂN LẠC
44
4 63 TÁO 893002000026592 25/05/2018 SPSPH J5718 PQ F Vện/Brindle TƯỞNG VĂN QUÝ
45
5 64 BMW 89300200001644 20/01/2015 SPSPH G1391 PQ M Vàng/Fawn NGUYỄN THÀNH HƯNG CAC BOB BIS
46
VÔ ĐỊCH-CHAMPION
47
1 03 VN.CH.CHAPI 893002000027968 14/06/2018 SPSPH J5748 PQ M Vện/Brindle NGUYỄN LÊ HIỀN TRUNG
48
2 36 VN.CH.BÒ CẠP ĐEN – OF CÀN LONG 893002000033751 07/07/2017 SPSPH K5883 HMC M Đen/Black ĐỖ VĂN LONG
49
3 57 VN.CH.THÀNH NGUYỄN CAM 893002000017409 4/1/2017 SPSPH I4307 PQ F Vện/Brindle NGUYỄN HỮU THÀNH R.BOB R.BIS
50
4 61 VN.CH.SUNG 893002000013553 10/3/2017 SPSPH I4097 PQ M Vện/Brindle TƯỞNG VĂN QUÝ
51
5 77 VN.CH.ĐỘC CÔ 893002000035762 22/05/2018 SPSPH K6376 HMC M Đen/Black BÙI MẠNH TUẤN
52
6 80 VN.CH.F3 RR A’GIÓ 893002000029270 01/03/2018 SPSPH K5605 PQ M Vàng/Fawn NGUYỄN HỮU NAM
8TH PHU QUOC SPECIALTY CHAMPIONSHIP DOG VKA
Ngày 13/12/2019
55
56
STT SBD Tên chó Số chip Ngày sinh Số đăng ký Giới tính Màu lông Chủ chó ĐOẠT GIẢI
57
BABY BABY PUPPY JUNIOR CAC BREED BIS
58
1 60 CHUỐI 893002000038529 02/09/2019 SPSPH F Vàng/Fawn TƯỞNG VĂN QUÝ R.BBIS
59
2 69 PHÚ QUỐC – SG F4 CỌP 893002000040198 20/07/2019 SPSPH M Vện/Brindle ĐẶNG MINH KHÁ BBIS
60
PUPPY
61
1 54 VỆN 893002000037656 02/05/2019 SPSPH K6566 F Vện/Brindle NGUYỄN ĐỨC HẬU BPIS
62
JUNIOR
63
1 4 ĐÔNG NAM BỘ – TƯỚNG 893002000029757 20/12/2018 SPSPH K5655 M Vàng/Fawn TRẦN VĂN PHÚ
64
2 9 MỰC 01/09/2018 SPSPH F Đen/Black VÕ HỒNG SƠN
65
3 30 ZABLER’S SILKE MAIER – WITT 893002000030273 03/03/2019 SPSPH F Vàng/Fawn RUDIGER BERNHARD ZABLER
66
4 31 ZABLER’S NANCY 893002000030274 05/02/2019 SPSPH F Vện/Brindle RUDIGER BERNHARD ZABLER
67
5 33 REMIX 893002000034908 25/12/2018 SPSPH K6444 F Vện/Brindle LƯU DUY QUỐC
68
6 35 QUỐC VÀNG 893002000040099 18/09/2018 SPSPH F Vàng/Fawn ĐỖ VĂN LONG R.BJIS CAC
69
7 41 KAKA 893002000036724 01/08/2018 SPSPH K6362 M Vện/Brindle ĐỖ QUỐC TẾ
70
8 42 BABETTA 01 893002000036347 22/12/2018 SPSPH K6287 F Vàng/Fawn NGUYỄN VĂN TẤN AN
71
9 43 TAYLOR SWIFT 893002000030130 20/08/2018 SPSPH K5516 F Vện/Brindle THÁI TRỌNG HOÀNG
72
10 49 HÙNG QUÂN F4 – NOVA 893002000038297 02/03/2019 SPSPH K6609 M Vàng/Fawn TRẦN THOẠI QUÂN BJIS R.CAC R.BIS
73
11 58 KY 893002000038930 3/3/2017 SPSPH M Vàng/Fawn TƯỞNG VĂN QUÝ
74
12 62 CÓC 893002000026598 25/05/2018 SPSPH J5724 M Vện/Brindle TƯỞNG VĂN QUÝ
75
13 66 VÀNG 3 893002000036187 5/1/2019 SPSPH K6525 F Vàng/Fawn NGUYỄN THÀNH HƯNG 3RD.BJIS R.CAC
76
INTERMEDIATE
77
1 52 NẤM 893002000022013 16/03/2018 SPSPH J4930 M Vàng/Fawn NGUYỄN ĐỨC THẮNG
78
2 55 MOON 893002000012920 02/01/2017 SPSPH I4024 F Vàng/Fawn NGUYỄN DUY THUẤN
79
3 59 SUNG 893002000022333 15/12/2017 SPSPH J5098 F Vện/Brindle TƯỞNG VĂN QUÝ
80
OPEN
81
1 53 CỌP 3 893002000027447 18/07/2018 SPSPH J5523 M Vện/Brindle PHẠM VĂN LẠC
82
2 63 TÁO 893002000026592 25/05/2018 SPSPH J5718 F Vện/Brindle TƯỞNG VĂN QUÝ
83
CA 3 64 BMW 89300200001644 20/01/2015 SPSPH G1391 M Vàng/Fawn NGUYỄN THÀNH HƯNG CAC BIS
84
VÔ ĐỊCH-CHAMPION
85
1 3 VN.CH.CHAPI 893002000027968 14/06/2018 SPSPH J5748 M Vện/Brindle NGUYỄN LÊ HIỀN TRUNG 3RD.BIS
86
2 57 VN.CH.THÀNH NGUYỄN CAM 893002000017409 4/1/2017 SPSPH I4307 F Vện/Brindle NGUYỄN HỮU THÀNH
87
3 61 VN.CH.SUNG 893002000013553 10/3/2017 SPSPH I4097 M Vện/Brindle TƯỞNG VĂN QUÝ
88
4 80 VN.CH.F3 RR A’GIÓ 893002000029270 01/03/2018 SPSPH K5605 M Vàng/Fawn NGUYỄN HỮU NAM
8TH H’MONG BOBTAIL SPECIALTY CHAMPIONSHIP DOG VKA
13/12/2019
91
STT SBD Tên chó Số chip Ngày sinh Số đăng ký Giới tính Màu lông Chủ chó ĐOẠT GIẢI
92
PUPPY BABY PUPPY JUNIOR CAC BREED BIS
93
1 1 BINGO 893002000037260 12/05/2019 SPSPH K6433 F Vàng/Fawn NGUYỄN HẢI ĐĂNG BBIS
94
2 78 KK 893002000039480 06/06/2019 SPSPH M Nâu Đỏ PHẠM HỮU TRIỆU R.BBIS
95
JUNIOR
96
1 18 DƯA HẤU 893002000030075 17/10/2018 SPSPH K5612 F Nâu Đỏ TRƯƠNG MINH HIỆP
97
2 19 ĐEN 893002000002110 30/11/2018 SPSPH K6340 M Đen/Black TRƯƠNG MINH HIỆP
98
3 34 HEO ĐEN 01/12/2018 SPSPH F Đen/Black PHAN TIẾN TRUNG
99
4 37 GẤU ST 10/10/2018 SPSPH M Nâu Đỏ NGUYỄN HỒNG PHONG R.BJIS
100
5 38 SÓI RỪNG 10/12/2018 SPSPH F Đen/Black LỄ XUÂN ĐẮC R.CAC
101
6 44 BOY 01/12/2018 SPSPH M Vàng/Fawn NGUYỄN QUỐC VIỆT
102
7 48 HỒNG NHAN HỦY 01/12/2018 SPSPH F Nâu Đỏ PHẠM ĐẮC TUYỀN
103
8 68 KAI 893002000032528 14/12/2019 SPSPH K5747 M Đỏ/Red HOÀNG MẠNH ĐẠT BJIS R.CAC 3RD.BIS
104
9 73 MÂY 893002000032064 11/11/2018 SPSPH K5702 F Nâu Đỏ NGUYỄN XUÂN LINH 3RD.BJIS CAC
105
10 75 CÁT HỦY 15/11/2018 SPSPH F Vện/Brindle NGUYỄN HOÀNG GIANG
106
INTERMEDIATE
107
1 02 ROCKET 893002000040000 05/05/2018 SPSPH M Đỏ/Red PHẠM CƯỜNG ANH CAC R.BIS
108
2 06 GẤU 893002000009103 03/02/2018 SPSPH K6392 M Đen/Black ĐÀO TRUNG HIẾU
109
OPEN
110
1 45 ĐEN 893002000007704 20/10/2015 SPSPH F1293 M Đen/Black NGUYỄN ANH HÀ
111
2 20 TUN 893002000006796 7/3/2019 SPSPH F1318 M Vàng/Fawn ĐẬU MINH ĐỨC
112
VÔ ĐỊCH-CHAMPION
113
1 36 VN.CH.BÒ CẠP ĐEN – OF CÀN LONG 893002000033751 07/07/2017 SPSPH K5883 M Đen/Black ĐỖ VĂN LONG
114
2 77 VN.CH.ĐỘC CÔ 893002000035762 22/05/2018 SPSPH K6376 M Đen/Black BÙI MẠNH TUẤN BIS