HỌP BAN CHẤP HÀNH VKA (2014-2019)

HỌP BAN CHẤP HÀNH VKA (2014-2019)

HỌP BAN CHẤP HÀNH VKA (2014-2019)
Thời gian: 10h sáng ngày 15-04-2015
Địa Điểm: 1B Lý Thái Tổ Nhà Hàng CaFe Số 1, TP.HCM.
Thành Phần Tham Dự :
Bà: Huỳnh thị Thanh Ngọc – Phó Chủ Tịch VKA
Ông Cao Minh Kim Qui – Tổng thư ký VKA
Ông: Nguyễn Đức Tuyên – UV BCH
Ông: Nguyễn Văn Hùng – UV BCH 
Ông: Trần Việt Hải – UV BCH
Ông: Nguyễn Ngọc Phúc – UV BCH
Ông: Trương Phú Hoa – UV BCH
Ông: Trần Trung Nghĩa – UV BCH
Ông: Hồ Ngọc Dzũng – UV BCH
Ông: Nguyễn Minh Khang – UV BCH
Cô: Nguyễn Thị Diễm Hằng – Thư Ký VP VKA.
kimquy
nhtruong969@gmail.com