HỘI THẢO CÁCH ĐÁNH GIÁ GIỐNG CHÓ CỔ – CHÓ HIẾM 2022.

HỘI THẢO CÁCH ĐÁNH GIÁ GIỐNG CHÓ CỔ – CHÓ HIẾM 2022.

Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam (VKA) mở buổi hội thảo hướng dẫn

 CÁCH ĐÁNH GIÁ GIỐNG CHÓ CỔ – CHÓ HIẾM
 Diễn giả Giáo sư Tiến sỹ BRIAN CORBITT
 Thời gian: Thứ 2 14/11/2022 9:00 Sáng
 Địa điểm: Think Space – 116 Nguyễn V. Thủ, Quận 1, TpHCM.

Hội thảo cung cấp những kiến thức cực kỳ hữu ích để có thể đánh giá chó giống đạt chuẩn, đẹp đúng chuẩn và cách nhìn khi chấm thi của Giám khảo dog show.
Kiến thức về những Thuật ngữ thường nghe trong việc đánh giá về chó giống.

kimquy
nhtruong969@gmail.com