Hệ thống Xếp Hạng Chó Giống Việt Nam – Vietnam Top Dog Ranking System

Hệ thống Xếp Hạng Chó Giống Việt Nam – Vietnam Top Dog Ranking System

Hiệp hội VKA ban hành và áp dụng chính thức Hệ thống Xếp Hạng Chó Giống Việt Nam – Vietnam Top Dog Ranking system.
Với mục đích tạo hệ thống tích điểm, trao những danh hiệu mới nhằm biểu dương những chó giống đã đạt thành tích xuyên suốt nhiều kỳ thi chó giống đạt chuẩn thuộc hệ thống cuộc thi chó giống do VKA tổ chức & quản lý; tôn vinh những chủ nuôi tích cực tham gia các cuộc thi để khẳng định khả năng giữ vững kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng tốt chó giống này; cũng như người nhân giống đã tạo ra những chó giống đạt danh hiệu cao thuộc bản xếp hạng tốt nhất quốc gia.kimquy
nhtruong969@gmail.com