ĐIỀU CHỈNH MỤC 7 VÀ 8 TRONG BẢN QUY ĐỊNH VỀ DOGSHOW.

ĐIỀU CHỈNH MỤC 7 VÀ 8 TRONG BẢN QUY ĐỊNH VỀ DOGSHOW.

 

Bao gồm các điều chỉnh như sau:

7. CÁC CẤP ĐỘ CHÓ THAM GIA.

Việc tổ chức các cấp độ chó dự thi do ban tổ chức cuộc thi quyết định. Mỗi con chó chỉ được tham dự vào một hạng thi trong mỗi cuộc thi.

Các hạng thi trong mỗi cuộc thi gồm:

Không được dự tranh chứng nhận CAC

a) Cấp độ chó sơ sinh: dưới 6 tháng tuổi
Cấp độ thi này chỉ để cho chó tập dượt – chó thuộc cấp độ này không được tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS.
Giải thưởng phụ: Chó sơ sinh có triển vọng nhất.

b) Cấp độ chó non: từ 6 đến 9 tháng tuổi
Cấp độ thi này chỉ để cho chó tập dượt – chó thuộc cấp độ này không được tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS.
Giải thưởng phụ: Chó non có triển vọng nhất.

c) Cấp độ chó già: từ 8 tuổi trở lên
Chó đăng ký thi ở cấp độ này không được trao chứng nhận CAC (VN). Tuy nhiên, con chó đẹp nhất của cấp độ này không được tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS.
Giải thưởng phụ: Chó già đẹp nhất.
Được dự tranh chứng nhận CAC
Các con chó đực và cái đứng đầu các ở cấp độ này, cho mỗi giống / loài chó sẽ được tiếp tục tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS. Tuy nhiên, chúng sẽ chỉ được dự tranh chứng nhận CAC (VN) nếu chúng được đánh giá đạt mức độ “tuyệt vời”.

d) Cấp độ chó nhỡ: từ 9 đến 18 tháng tuổi
Chó đăng ký thi ở cấp độ này sẽ được trao chứng nhận CAC (VN). nếu đạt yêu cầu, và tiếp tục tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS.

e) Cấp độ Trưởng thành: từ 15 đến 24 tháng tuổi
Con chó đực / cái đẹp nhất của mỗi giống chó ở cấp độ này sẽ được dự tranh chứng nhận CAC (VN), nếu đạt yêu cầu, và tiếp tục tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS.

f) Cấp độ mở rộng: từ 15 tháng tuổi trở lên
Con chó đực / cái đẹp nhất của mỗi giống chó ở cấp độ này sẽ được dự tranh chứng nhận CAC (VN), nếu đạt yêu cầu, và tiếp tục tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS.

g) Cấp độ chó làm việc: từ 15 tháng tuổi trở lên (Ngày 01-01-2019, VKA đã điều chỉnh theo bộ luật IGP-FCI cho phép chó dự thi BH/VT bắt đầu từ 12 tháng tuổi – 03/2023?QĐ-VKA)
Các con chó muốn tham gia ở cấp độ này phải thuộc một trong số các giống chó có chức năng làm việc nhất định đã quy định trong các bản tiêu chuẩn và PHẢI có chứng chỉ do Việt Nam hoặc một nước thành viên/đối tác của FCI cấp. Con chó đực / cái đẹp nhất của mỗi giống chó ở cấp độ này sẽ được dự tranh chứng nhận CAC (VN), nếu đạt yêu cầu, và tiếp tục tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS.

h) Cấp độ vô địch: từ 15 tháng tuổi trở lên

Các con chó muốn tham gia ở cấp độ này PHẢI có chứng chỉ đã đạt chứng nhận vô địch tại một cuộc thi cấp quốc gia của một nước thành viên/đối tác của FCI cấp và có độ tuổi tối thiểu là 15 tháng tuổi tại ngày thi. Các con chó đã đạt danh hiệu vô địch tại một nước thành viên/đối tác của FCI nhưng chưa đủ 15 tháng tuổi phải đăng ký dự thi ở các cấp độ tương ứng.
Con chó đực / cái đẹp nhất của mỗi giống chó ở cấp độ này sẽ được dự tranh chứng nhận CAC (VN), nếu đạt yêu cầu, và tiếp tục tham gia tranh giải BOB – BOG – BIS.
Cấp độ Vô địch có thể được tổ chức hoặc không tùy thuộc Ban Tổ chức khi căn cứ trên tình hình thực tế của show. Khi không tổ chức cấp độ vô địch thì chủ của những cá thể chó đến từ quốc gia thành viên/đối tác khác của FCI có thể đăng kí cho con chó đó vào cấp độ chó trưởng thành (intermediate) hoặc cấp độ mở rộng (open) hoặc cấp độ làm việc (working).
Những cá thể chó đã đạt danh hiệu Vô địch Việt Nam chỉ phải tham gia tranh giải BOB, BOG, BIS chứ không phải đăng kí show tại các cấp độ cho dù cấp độ Vô địch có được tổ chức hay không.

 

8. CÁC DANH HIỆU

+++ CÁC DANH HIỆU CHÍNH THỨC

CAC (VN): Chứng nhận chó đẹp cấp quốc gia của Việt Nam – Danh hiệu chính.
Chứng nhận CAC được trao riêng rẽ cho các con chó đực và cái đẹp nhất của mỗi dòng/ giống chó, với điều kiện con chó đó được đánh giá là “TUYỆT VỜI” và thuộc một trong các cấp độ chó nhỡ (junior), cấp độ chó trưởng thành (intermediate)- cấp độ mở rộng (open) – cấp độ chó làm việc (working) và cấp độ chó vô địch (champion).

R.CAC(VN): Chứng nhận chó đẹp cấp quốc gia của Việt Nam – Danh hiệu dự phòng.
Chứng nhận CAC được trao riêng rẽ cho các con chó đực và cái đẹp thứ nhì của mỗi dòng/ giống chó, với điều kiện con chó đó được đánh giá là “TUYỆT VỜI” và thuộc một trong các cấp độ chó nhỡ (junior), cấp độ chó trưởng thành (intermediate)- cấp độ mở rộng (open) – cấp độ chó làm việc (working) và cấp độ chó vô địch (champion).

Ch.VN Danh hiệu vô địch về chó đẹp của Việt Nam (Vietnam Champion of Beauty).

Danh hiệu vô địch về chó đẹp của Việt Nam được trao cho những con chó đã đạt 3 chứng nhận CAC, được trao bởi 3 Giám khảo khác nhau và thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– CAC cuối cùng của cấp độ Junior , phải được trao trên 15 tháng.
– Có ít nhất một (1) CAC đạt được trong một cuộc thi cấp quốc gia.
– Các danh hiệu CACIB trong các cuộc thi quốc tế do VKA tổ chức được tính tương đương với các CAC (VN) trong một cuộc thi cấp quốc gia của Việt Nam.
– Hai (2) danh hiệu R.CAC được tính tương đương với một (1) danh hiệu CAC trong việc xét thành tích để công nhận danh hiệu Vô địch Việt Nam.
– Chó phải có khai sinh loại A – đầy đủ của ba (03) thế hệ. Điểm này KHÔNG áp dụng đối với các giống chó của Việt Nam.

BOB: Chó đẹp nhất giống.
BOG: Chó đẹp nhất nhóm.
BIS: Chó đẹp nhất cuộc thi.

+++ CÁC DANH HIỆU PHỤ

Các danh hiệu phụ có thể được trao theo các cấp độ chó dự thi, và không bị giới hạn và do Ban tổ chức cuộc thi quyết định.
Chó sơ sinh có triển vọng nhất: Được trao cho cấp độ sơ sinh của từng giống chó. Các con chó sơ sinh đạt giải này các giống chó khác nhau không tiếp tục thi cùng nhau.
Chó non có triển vọng nhất: Được trao cho cấp độ chó con của từng giống chó. Các con chó con đạt giải này các giống chó khác nhau không tiếp tục thi cùng nhau.
Chó già đẹp nhất: Được trao cho cấp độ chó già của từng giống chó. Các con chó già đạt giải này của các giống chó khác nhau trong cùng một nhóm sẽ không tiếp tục thi cùng nhau.

+++++ Ngày 01-01-2019, VKA đã điều chỉnh theo bộ luật IGP-FCI cho phép chó dự thi BH/VT bắt đầu từ 12 tháng tuổi – 03/2023?QĐ-VKA

003.2015.27.03-QDCT.-DIEU-CHINH-QUY-DINH-DOGSHOW

kimquy
nhtruong969@gmail.com