ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN DANH HIỆU VÔ ĐỊCH VIỆT NAM (ALL-BREEDS & BẢN ĐỊA) – VIETNAM CHAMPION.

ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN DANH HIỆU VÔ ĐỊCH VIỆT NAM (ALL-BREEDS & BẢN ĐỊA) – VIETNAM CHAMPION.

Trân trọng thông báo,

Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam – VKA sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận danh hiệu Vô địch Việt Nam (all-breeds & Bản địa) – Vietnam Champion ngay tại địa điểm tổ chức các cuộc thi thuộc hệ thống VKA tổ chức & quản lý (bao gồm tại địa điểm do Câu lạc bộ thành viên VKA được cấp phép đăng cai tổ chức).

Hồ sơ yêu cầu gồm:

  • Giấy Chứng nhận Nguồn gốc chó giống (bản gốc)
  • Đơn đăng ký theo mẫu VKA (điền đầy đủ thông tin)
  • Giấy CAC/RCAC liên quan (theo quy định kể từ năm 2023.) Riêng đối với CAC/RCAC trước 2023, anh chị vui lòng liệt kê tên show cụ thể, nơi tổ chức để thuận tiện trong việc tra cứu đối chứng kết quả ghi nhận.
  • Thẻ Thành viên (bản gốc, còn thời hạn
  • Đóng 500.000đ phí đăng ký (nếu chưa là thành viên VKA)
  • Miễn phí (nếu là thành viên VKA còn hiệu lực)

Tải biểu mẫu đơn đăng ký giấy chứng nhận danh hiệu:

form ĐK Champion Việt Nam 

Lưu ý: vui lòng giữ Biên bản xác nhận đăng ký danh hiệu thành công cho đến khi nhận được giấy chứng nhận danh hiệu chính thức.

kimquy
nhtruong969@gmail.com