ĐẠI HỘI GIÁM KHẢO FCI QUỐC TẾ – WORLD DOG SHOW – BRAZIL 2022.

ĐẠI HỘI GIÁM KHẢO FCI QUỐC TẾ – WORLD DOG SHOW – BRAZIL 2022.

FCI’s International Judges’ Congress 2022 – São Paulo (12/12/2022) World Dog Show – São Paulo (08/12/2022 – 11/12/2022)

Đại diện Việt Nam – VKA vinh dự được 2/3 trên tổng số đại biểu tham gia đại hội ký tên đồng ý đặc cách.


kimquy
nhtruong969@gmail.com