CUỘC THI TRÌNH DIỄN CHÓ GIỐNG QUỐC TẾ 2023

CUỘC THI TRÌNH DIỄN CHÓ GIỐNG QUỐC TẾ 2023

VIETNAM INTERNATIONAL DOG SHOW 2023
Ngày 16 – 17 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: Nhà thi đấu Tân Bình – 448 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh
* 02 Cuộc thi Chó giống FCI All-Breed Championship Show (02 x CACIB) Lần thứ 16 và 17.
* 04 Cuộc thi Chó giống A2O All-Breed Championship Show (04 x CAC A2O) Lần thứ 12-13-14-15.
* 01 Cuộc thi Quốc gia – Pomeranian Specialty (01 x CAC)
* 01 Cuộc thi các giống chó Toy Dog – Group 9 Specialty (01 x CAC)
* 06 Cuộc thi Chó đẹp Bản địa Việt Nam VKA (06 x CAC)
* 01 Cuộc thi Cắt tỉa Grooming VKA
* Công nhận giống các giống chó bản địa Việt Nam
Danh sách Giám khảo:
1, Mr Rui Oliveira (Bồ Đào Nha, Giám khảo FCI)
2, Mrs Pamela Brown (Úc, Giám khảo FCI)
3, Mr Simon Sim (Philippines, Giám khảo FCI)
4, Mr Noppadon Chittiwan (Thái Lan, Giám khảo FCI)
5, Mr Ling Meng Quan (Trung Quốc, Giám khảo FCI)
6, Mr Park Sung Chul (Hàn Quốc, Giám khảo FCI)
7, Mrs Min Ja Wook (Hàn Quốc, Giám khảo FCI)
8, Mr Nguyễn Trung Tuấn (Việt Nam, Giám khảo VKA)
9, Mr Lê Duy Bảo (Việt Nam, Giám khảo VKA)
10, Mr Nguyễn Đức Minh (Việt Nam, Giám khảo VKA)
kimquy
nhtruong969@gmail.com