HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG
TẠI VIỆT NAM

CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN 7

CUỘC THI CHÓ GIỐNG QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN 7

7th VIETNAM ALL -BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
DATE OF THE SHOW: OCTOBER 03, 2015
PLACE: HO CHI MINH City, VIETNAM
JUDGE: Mr. MUKUL VAILD (FCI ALL-BREED JUDGE – INDIA)
ORGANIZER: VIETNAM KENNEL ASSOCIATION

kimquy
nhtruong969@gmail.com