Cuộc họp Ban Chấp Hành VKA 12/2021

Cuộc họp Ban Chấp Hành VKA 12/2021

– Nâng cấp hệ thống quản lý của VKA theo xu thế công nghệ số, nhằm giải quyết những khó khăn bất cập trong việc đăng ký giấy, hay tra cứu thông tin chó giống.
– Xây dựng hệ thống đăng ký trực tuyến các dịch vụ do VKA cung cấp và tổ chức, trên nền tảng web-app là cấp thiết.
– Thảo luận đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nhân giống, người yêu chó bằng việc phổ biến kiến thức liên quan đến nhân giống, dog show, cũng như bảo tồn và phát triển chó giống tại Việt Nam theo quy định và quy tắc FCI – Tổ chức đa quốc gia bảo tồn và phát triển các giống chó trên toàn Thế giới.
– Thảo luận nâng cấp hệ thống quản lý của VKA theo xu thế công nghệ số, nhằm giải quyết những khó khăn bất cập trong việc đăng ký giấy, hay tra cứu thông tin chó giống.

kimquy
nhtruong969@gmail.com