CHỈNH LÝ GIAO – NHẬN HỒ SƠ TẠI VĂN PHÒNG HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM

CHỈNH LÝ GIAO – NHẬN HỒ SƠ TẠI VĂN PHÒNG HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM

CHỈNH LÝ GIAO – NHẬN HỒ SƠ TẠI VĂN PHÒNG HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM.

Thông qua buổi Toạ đàm các Quy định hiện hành của VKA ngày 10-09-2023 do Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam tổ chức, Ban Chấp hành VKA đã dành thời gian nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng với tinh thần thật sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của các Hội viên, xem xét, thông qua nội dung các văn kiện để ngày càng hoàn chỉnh, hoàn thiện, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của các Hội viên VKA.

– Khi đăng ký định danh, Hội viên sẽ tra cứu được các loại giấy : Pedigree, Export, Champion, Khai sinh Bản địa,…. bằng hình thức nhập số đăng ký để tra cứu thông tin chó đã đăng ký.

– Hiện tại, văn phòng VKA vẫn đang trong thời gian cập nhật giấy Pedigree (mẫu mới) , văn phòng sẽ cố gắng cập nhật đầy đủ các loại giấy sớm nhất có thể.

– Ngoài ra, anh/chị/em có thể đăng ký làm Hội viên chính thức để được hưởng phí ưu đãi về làm giấy Pedigree, Champion ..v..v…

kimquy
nhtruong969@gmail.com