CÁC CỘT MỐC HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ CỦA HIỆP HỘI VKA – 2023.

CÁC CỘT MỐC HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ CỦA HIỆP HỘI VKA – 2023.

– 19-01-2009 Bộ nội Vụ phê duyệt bản Điều Lệ của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam, số: 71/QĐ-BNV. Bản sửa đổi, bổ sung của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, số: 337/QĐ-BNV, cấp ngày 22-04-2019.

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam gồm 08 (tám) Chương, 26 (hai mươi sáu) Điều đã được Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2018 – 2023) của Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

– VKA tham gia vào Liên đoàn các Hiệp hội nuôi chó giống thế giới FCI.

  • Ký Contract Partner 14/10/2010 tại Dortmund-Đức.
  • Ký Associate Member ngày 7/11/2017 tại Leipzig-Đức.

 

– VKA tham gia vào Liên đoàn các Hiệp hội nuôi chó giống châu Á AKU vào 23 tháng 2 năm 2012 tại Manila, Philippines.

– Show FCI đầu tiên : 11/12/2011.

– Show AKU đầu tiên : 30/12/2012.

– Show APAC (A20) đầu tiên: 3/10/2015.

– Show SEA đầu tiên: 16/12/2017.


 

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com