HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG
TẠI VIỆT NAM

BỔ SUNG GIÁM KHẢO CHÓ BẢN ĐỊA – VKA 2020

BỔ SUNG GIÁM KHẢO CHÓ BẢN ĐỊA – VKA 2020

.

kimquy
nhtruong969@gmail.com