BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH CHO CÁC CUỘC THI CHÓ GIỐNG THUỘC HỆ THỐNG VKA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ.

BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH CHO CÁC CUỘC THI CHÓ GIỐNG THUỘC HỆ THỐNG VKA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ.

Kính gửi tất cả câu lạc bộ trực thuộc dưới sự quản lý Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam – VKA, thành viên VKA, chủ nuôi, người nhân giống.

Nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp và tránh những lỗi sai phạm trong quá trình tổ chức & tham gia cuộc thi chó giống gây ảnh hưởng đến tính công bằng, và tính chuyên nghiệp của cuộc thi, đại diện cho Ban Chấp Hành Hiệp hội, chúng tôi xin thông báo Quyết định số 01/2023/QĐ-VKA ban hành ngày 16/02/2023 do ông Phạm Lê Quân – Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt bổ sung các quy định, kèm hình thức xử phạt sai phạm tương ứng sẽ áp dụng cho các cuộc thi chó giống thuộc hệ thống VKA tổ chức và quản lý.

Câu lạc bộ trực thuộc VKA vui lòng lưu ý những quy định bổ sung này khi tổ chức những cuộc thi chó giống thuộc hệ thống VKA tổ chức và quản lý.

Kể từ ngày Quyết định này được ban hành và áp dụng, chủ nuôi, người đăng ký tham gia cuộc thi vui lòng lưu ý như sau:

  • Giấy chứng nhận CAC/RCAC (của những cuộc thi được tổ chức sau ngày 16/02/2023)
  • Cần được điền thông tin theo như Quyết định này.
  • Nếu giấy có thiếu / sai thông tin thì anh/chị vui lòng liên hệ ngay tại cuộc thi / ngay trong ngày thi, với Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, hoặc Ring Steward quản lý Ring đã thi để bổ sung / điều chỉnh thông tin thiếu / sai. Tránh thông tin không đúng, không đầy đủ, sẽ không được công nhận để tích danh hiệu Vô Địch Việt Nam.

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com