BẢNG TIÊU CHUẨN CHÓ PHÚ QUỐC SỐ 001/VN/04.10.2023 DO VKA BAN HÀNH.