7th FCI CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 18th December 2016

7th FCI CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 18th December 2016

NAME SHOW: 7th FCI CHAMPIONSHIP DOG SHOW

ORGANIZER: VIETNAM KENNEL ASSOCIATION.

PLACE: HO CHI MINH City, VIETNAM.

Date:
 18th December 2016
JUDGE:
CAC – BOB – BIG (1,2,3) – BIS
Mr. Dedy Tjahjono
CAC – BOB – BIG (4,5,6)
Mr. Noranart Rattanasakvibool
CAC – BOB – BIG (7,8,9,10)
Mr. Chin-fa Tsai

Group 1: Sheepdogs and Cattledogs (except Swiss Cattledogs)
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CACIB
111 LÊ HÀ PHƯƠNG MYJOY FUNNY PEM 24/12/2015 PKR.I-80698 M 616093900177838 CARDIGAN WELSH CORGI JUNIOR CAC
67 TRẦN KIỆT NGHĨA HAYMON OF DOG HOUSE PET CENTER 10/12/2015 KCT WC 00417/16 M 900073000061410 WELSH CORGI PEMBROKE JUNIOR R.CAC
20 TRẦN XUÂN BÁCH HAILAT’S JOMOLUNGMA 8/3/2016 RKF 4591337 F XYB 331 PEMBROKE WELSH CORGI JUNIOR CAC
27 NGUYỄN CẢNH PHƯƠNG VN.CH NINAOF DOG HOUSE PET CENTER 15/3/2015 SPH H8485 M 900073000020459 PEMBROKE WELSH CORGI INTERMEDIATE CACIB
19 TRẦN XUÂN BÁCH DRAGONJOY STRIVE FOR THE MOON 1/6/2015 ROI 15/117142 F 38026010019455 PEMBROKE WELSH CORGI OPEN CACIB
Group 2: Pinscher and Schnauzer – Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CACIB
103 NGUYỄN VĂN TÀI XYLOPHIA OF TUANPHUTHAI 3/1/2016 SPH H7510 F 893002000007307 DOBERMANN JUNIOR R.CAC
143 NGUYỄN NGỌC LINH MASSIMO DE HENRY PHAM 10/5/2014 SPH F2296 M 900032002176544 DOBERMANN OPEN CACIB
144 PHẠM MẠNH CƯỜNG FIESTA VON MANH CUONG 8/4/2015 SPH G5775 F 893002000004096 DOBERMANN INTERMEDIATE CACIB
118 LE BÁ QUANG HUY RICARDO VON SILVERKROHN 3/6/2012 NO44328/12 M 578098100395134 DOBERMANN OPEN R.CACIB
69 NGUYỄN QUANG MINH AM.TH.CH. VAUGHAN’S THE LAST APACHE CHIEF ON THE WAR-PATH 30/4/2014 KATH 10556728 M 956000004195827 ENGLISH BULLDOG OPEN CACIB
134 TA NGỌC SƠN ROYAL – VN ALINE 4/2/2015 SPH G4194 F 893002000001576 GIANT SCHNAUZER OPEN CACIB
132 TẠ NGỌC SƠN VN.CH. GENTLY BORN CHARMING MAN 9/9/2013 SPH G4190 M TEA 373 GIANT SCHNAUZER CHAMPION CACIB
145 HỒ NGỌC DZŨNG & NGUYỄN THỊ CẨM DUNG BOP DOG XIAOLONG 3/12/2015 CKU – 183C000585/16 M 156100009702271 MINIATURE SCHNAUZER JUNIOR CAC
23 NGUYỄN THÁI SƠN MUGEN ROCK 5/11/2014 SPH G5348 M 458098500248658 MINIATURE SCHNAUZER OPEN CACIB
40 HOÀNG MỘC CƯƠNG & NGUYỄN THÙY NHUNG ART NOUVEAU Z DIXIE 5/5/2015 JR 73316 F 990000000189161 MINIATURE SCHNAUZER OPEN R.CACIB
139 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN ROTT OF VNROTTWEILER 14/2/2016 SPH H8244 M 893002000006111 ROTTWEILER JUNIOR R.CAC
142 VÕ CHÍ THÀNH HUSA OD ZADA 5/8/2015 JR 730418 RW M 688035000173673 ROTTWEILER INTERMEDIATE CACIB
137 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN QUEEN OF VNROTTWEILER 14/2/2016 SPH H7238 F 893002000003602 ROTTWEILER INTERMEDIATE R.CACIB
122 LE VĂN KHANG YUN MARSSON ERMOLAY 13/12/2016 SPH G5842 M AOW 1482-4 MINIATURE PINCHER OPEN CACIB
68 NGUYỄN KHẮC DOANH VEGA FROM NKDROTTWELLER 22/12/2013 SPH F1846 F 900032002162683 ROTTWEILER OPEN CACIB
Group 3: Terriers
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CACIB
54 CHONG FOOK PING AMAN HIGH FLYER 17/7/2015 AS03630306 M 900118000391685 FOX TERRIER WIRE INTERMEDIATE CACIB
53 CHONG FOOK PING AMAN LADY CRAWLEY 19/4/2013 AQ 03280 F 953010000927001 WELSH TERRIER OPEN CACIB
Group 4: Dachshunds
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CACIB
52 HỒ HỮU NGHỊ MYS. CH. TOPFORM JPS SILVER MOON 22/5/2014 SPH H8218 F 458098500244562 DACHSHUND MINI LONG-HAIRED OPEN CACIB
73 TRẦN QUANG TRUNG WRINKLE QUE SERA SERA 28/11/2015 KCTH 11542641 F 900012000926283 MINI DACHSHUND
SMOOTH HAIRED
JUNIOR CACIB
Group 5: Spitz and primitive types
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CACIB
49 CÔNG TY CỔ PHẦN BELWEE SHINKA GO SENSHUU TAKASHIHAMASOU 17/7/2012 JL-00190/14-0 –
AKIHO 12-2071
F 968000004855157 AKITA INU OPEN CACIB
108 NGUYỄN TRỌNG HIẾU PINK CHINH – ALASKA 25/12/2016 SPH G6568 F 893002000004340 ALASKAN MALAMUTE JUNIOR R.CAC
6 TRƯƠNG BẢO TOÀN FREYA 21/3/2015 SPH H8406 F 990000000383349 ALASKAN MALAMUTE OPEN CACIB
135 HUỲNH TẤN LỘC YOU NEVER CAN TELL DEI LEONI IMPERIALI 12/9/2015 ROI 15/178596 M 380260002449165 CHOW CHOW JUNIOR R.CACIB
15 NGUYỄN THỤY KHÁNH VI UNBREAKABLE MAN DEI LEONI IMPERIAL 14/11/2014 SPH G5798 M 380260002423311 CHOW CHOW OPEN CACIB
16 NGUYỄN THỤY KHÁNH VI AGNI ARS JENIFER FOR L$V MANNA 26/10/2014 ??? F 981098104869139 CHOW CHOW OPEN CACIB
96 TANYA BANGYEEKHAN POMADMIRER’S PERFECT BLUE SAPPHIRE 19/9/2014 KCTH 11493737 M 900008000101458 POMERANIAN OPEN R.CACIB
97 TANYA BANGYEEKHAN POMADMIRER’S PREMIUM LIMITED EDITION 21/7/2015 KCTH 1154434 M 900008000103582 POMERANIAN CHAMPION VN CACIB
47 SANJANA DENKITVORAVONG SANTANAPOM’S BEDEL 12/4/2013 KCTH0504 F 90012000838909 POMERANIAN OPEN CACIB
4 LIỀNG HUỆ LINH SETAR’S LIGHT MIRA 20/10/2015 KATH 11554686 F 933076400503350 SIBERIAN HUSKY JUNIOR CAC
61 TRẦN THẾ ĐẠT HENRY’S JASMINE 20/3/2015 SPH G4229 F 893002000001540 SIBERIAN HUSKY OPEN CACIB
90 NGUYỄN ĐỨC ANH KNOCK YOU OUT VELNIO MALUNAS 23/1/2014 SPH G4533 M 982000361842747 SIBERIAN HUSKY VN CHAMPION CACIB
114 THAN TEERAVEDJ CAN.AM.TH.CH.UNICORNHILL DESTINATION 30/12/2011 KATH 10558518 M SIBERIAN HUSKY CHAMPION R.CACIB
95 KANIST CHOKSUCHAT HUAHIN TRD NANGNUAN 30/12/2015 KATH 11551540 F THAI RIDGEBACK DOG JUNIOR CAC
Group 6: Scent hounds and related breeds
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CACIB
42 TRẦN HỮU LUẬT CAESAR’S STARSKENNEL SONA 14/5/2015 KTCH 11521452 F 933076400500109 BEAGLE OPEN CACIB
Group 9: Companion and Toy Dogs
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CACIB
75 DƯƠNG VÂN ANH B.PRINGCESS IS FALLING IN LOVE “WINNING” 17/2/2016 JR70615 BST F 100237000014686 BOSTON TERRIER JUNIOR CAC
34 NGUYỄN QUANG HƯNG BROOKLYN OF ADORABLE GANG 31/12/2013 BEK 128308 M 3000981000 BOSTON TERRIER OPEN CACIB
45 TRẦN ĐỨC TOÀN IV SEN LORAN 11/9/2012 RKF 3397747 M ACJ 4651 CHIHUAHUA SMOOTHCOAT OPEN CACIB
32 VŨ HÙNG CƯỜNG YUMIR OT LOMONOSOVOY 26/7/2015 RKF 4282990 M 643095300108838 FRENCH BULLDOG JUNIOR R.CACIB
37 NGUYỄN THANH VÂN VADE MECUM ACTION ALET 12/7/2015 SPH H6616 M 900032001796904 FRENCH BULLDOG VIETNAM CH CACIB
80 PHẠM THU PHƯƠNG A’VIGDORS SIGIZMONDA 16/1/2016 RKF 4445334 F 643094100400785 FRENCH BULLDOG JUNIOR CAC
131 HỒ NGỌC DZŨNG VN.CH. TAMMY’S T. ANNABELLE 15/1/2015 SPH G4546 F 900012001032654 FRENCH BULLDOG CHAMPION CACIB
98 SEAN KANPUKSIN TH.CH.CHIC.CHOIX SPLENDID
PATI SOUVENIER
28/1/2011 KCTH 091811110004 M LHASA APSO OPEN CACIB
31 NGUYỄN KIỀU NGOC SHERYLDOLLS ARCHIE 1/2/2016 SPH H6888 M 893002000005534 MALTESE JUNIOR CAC
29 NGUYỄN CẢNH PHƯƠNG NKD’S PEKES DAISY 7/2/2015 SPH G4241 F 893002000001568 PEKINGESE OPEN CACIB
76 TRẦN QUANG TRUNG T&T’S ANGEL 18/10/2015 ??? F 893002000006544 PUG JUNIOR CAC
77 TRẦN QUANG TRUNG ZHEMCHUZHINA CHERNOGO MORYA VENECHKA 25/12/2015 RKF 4407634 M JCM 104 PUG JUNIOR CAC
128 DƯƠNG QUANG MINH TRÍ TH.CH PHOTHONGLAND’S STUFF’N ASUS 27/3/2013 SPH G4897 M 900032313110138 PUG OPEN CACIB
129 DƯƠNG QUANG MINH TRÍ PHOTHONGLAND’S STUFFIN DAISY 3/10/2012 KCTH 092312110441 F 900032002182767 PUG OPEN CACIB
kimquy
nhtruong969@gmail.com