10th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 18th December 2016

10th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 18th December 2016

NAME SHOW: 10th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW

ORGANIZER: VIETNAM KENNEL ASSOCIATION

PLACE: HO CHI MINH City, VIETNAM

Date:
18th December 2016

JUDGE:
CAC – BOB – BIG (1,2,3) – BIS
Mr. Noranart Rattanasakvibool
CAC – BOB – BIG (4,5,6)
Mr. Chin-fa Tsai
CAC – BOB – BIG (7,8,9,10)
Mr. Dedy Tjahjono

Group 1: Sheepdogs and Cattledogs (except Swiss Cattledogs)            
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
2 111 LÊ HÀ PHƯƠNG MYJOY FUNNY PEM 24/12/2015 PKR.I-80698 M 616093900177838 CARDIGAN WELSH CORGI JUNIOR CAC
14 67 TRẦN KIỆT NGHĨA HAYMON OF DOG HOUSE PET CENTER 10/12/2015 KCT WC 00417/16 M 900073000061410 WELSH CORGI PEMBROKE JUNIOR CAC
18 65 TRẦN KIỆT NGHĨA THE GOODBOY GRACE KELLY 10/2/2016 WP-16-003960-ROK F 410160010247904 WELSH CORGI PEMBROKE JUNIOR CAC
21 82 HÀ VĂN DUY HENZO OF DOG HOUSE PET CENTER 25/2/2015 KCT WC 00364/15 M 900073000022710 WELSH CORGI PEMBROKE INTERMEDIATE R.CAC
22 19 TRẦN XUÂN BÁCH DRAGONJOY STRIVE FOR THE MOON 1/6/2015 ROI 15/117142 F 38026010019455 PEMBROKE WELSH CORGI OPEN R.CAC
Group 2: Pinscher and Schnauzer – Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs            
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
26 103 NGUYỄN VĂN TÀI XYLOPHIA OF TUANPHUTHAI 3/1/2016 SPH H7510 F 893002000007307 DOBERMANN JUNIOR R.CAC
27 144 PHẠM MẠNH CƯỜNG FIESTA VON MANH CUONG 8/4/2015 SPH G5775 F 893002000004096 DOBERMANN INTERMEDIATE CAC
29 118 LE BÁ QUANG HUY RICARDO VON SILVERKROHN 3/6/2012 NO44328/12 M 578098100395134 DOBERMANN OPEN CAC
30 143 NGUYỄN NGỌC LINH MASSIMO DE HENRY PHAM 10/5/2014 SPH F2296 M 900032002176544 DOBERMANN OPEN R.CAC
32 69 NGUYỄN QUANG MINH AM.TH.CH. VAUGHAN’S THE LAST APACHE CHIEF ON THE WAR-PATH 30/4/2014 KATH 10556728 M 956000004195827 ENGLISH BULLDOG OPEN CAC
33 133 TA NGỌC SƠN ROYAL – VN BIGBOY 22/9/2015 SPH G6598 M 893002000004408 GIANT SCHNAUZER JUNIOR CAC
34 145 HỒ NGỌC DZŨNG & NGUYỄN THỊ CẨM DUNG BOP DOG XIAOLONG 3/12/2015 CKU – 183C000585/16 M 156100009702271 MINIATURE SCHNAUZER JUNIOR CAC
35 40 HOÀNG MỘC CƯƠNG & NGUYỄN THÙY NHUNG ART NOUVEAU Z DIXIE 5/5/2015 JR 73316 F 990000000189161 MINIATURE SCHNAUZER OPEN CAC
36 122 LE VĂN KHANG YUN MARSSON ERMOLAY 13/12/2016 SPH G5842 M AOW 1482-4 MINIATURE PINCHER OPEN CAC
37 71 LÊ MINH PHƯƠNG ZENNY FROM NKD’S ROTTWEILER 4/7/2016 SPH H8522 F 893002000006451 ROTTWEILER BABY
38 138 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN RISS OF VNROTTWEILER 14/2/2016 SPH H8242 M 893002000006109 ROTTWEILER JUNIOR R.CAC
39 142 VÕ CHÍ THÀNH HUSA OD ZADA 5/8/2015 JR 730418 RW M 688035000173673 ROTTWEILER INTERMEDIATE CAC
40 68 NGUYỄN KHẮC DOANH VEGA FROM NKDROTTWELLER 22/12/2013 SPH F1846 F 900032002162683 ROTTWEILER OPEN CAC
Group 3: Terriers            
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
41 83 NGUYỄN NHƯ QUỲNH & NGÔ VĂN VĨ WILDEST DREAM BUTEO 15/1/2016 PKR.III-79790 F 616093900219657 BULL TERRIER STANDARD JUNIOR CAC
42 54 CHONG FOOK PING AMAN HIGH FLYER 17/7/2015 AS03630306 M 900118000391685 FOX TERRIER WIRE INTERMEDIATE CAC
43 55 CHONG FOOK PING WALKING ON SUNSHINE AT MAGIC DRAGON 28/5/2012 DG-388576-2013 M 956000001541437 FOX TERRIER WIRE OPEN R.CAC
44 53 CHONG FOOK PING AMAN LADY CRAWLEY 19/4/2013 AQ 03280 F 953010000927001 WELSH TERRIER OPEN CAC
Group 4: Dachshunds            
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
45 73 TRẦN QUANG TRUNG WRINKLE QUE SERA SERA 28/11/2015 KCTH 11542641 F 900012000926283 MINI DACHSHUND
SMOOTH HAIRED
JUNIOR CAC
Group 5: Spitz and primitive types            
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
46 49 CÔNG TY CỔ PHẦN BELWEE SHINKA GO SENSHUU TAKASHIHAMASOU 17/7/2012 JL-00190/14-0 –
AKIHO 12-2071
F 968000004855157 AKITA INU OPEN CAC
48 6 TRƯƠNG BẢO TOÀN FREYA 21/3/2015 SPH H8406 F 990000000383349 ALASKAN MALAMUTE OPEN CAC
49 135 HUỲNH TẤN LỘC YOU NEVER CAN TELL DEI LEONI IMPERIALI 12/9/2015 ROI 15/178596 M 380260002449165 CHOW CHOW JUNIOR CAC
53 79 DƯƠNG SIÊU HÒA TOKIE TOO GREATH NOT TO SHARE 1/1/2016 KATH 11548449 M 900115000264540 POMERANIAN JUNIOR CAC
54 96 TANYA BANGYEEKHAN POMADMIRER’S PERFECT BLUE SAPPHIRE 19/9/2014 KCTH 11493737 M 900008000101458 POMERANIAN OPEN R.CAC
64 3 LIỀNG HUỆ LINH TURBO’S ETERNAL FLAME 12/9/2015 SPH G5727 M 893002000003596 SIBERIAN HUSKY JUNIOR R.CAC
65 4 LIỀNG HUỆ LINH SETAR’S LIGHT MIRA 20/10/2015 KATH 11554686 F 933076400503350 SIBERIAN HUSKY JUNIOR CAC
67 109 TRẦN THỊ MỸ NGÂN SILVER ARROW FLY ON DUST 8/8/2015 SPH G4932 M 893002000003180 SIBERIAN HUSKY INTERMEDIATE CAC
70 61 TRẦN THẾ ĐẠT HENRY’S JASMINE 20/3/2015 SPH G4229 F 893002000001540 SIBERIAN HUSKY OPEN CAC
72 95 KANIST CHOKSUCHAT HUAHIN TRD NANGNUAN 30/12/2015 KATH 11551540 F THAI RIDGEBACK DOG JUNIOR CAC
Group 6: Scent hounds and related breeds            
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
73 43 TRẦN HỮU LUẬT CAESAR’S STARSKENNEL MURPHY 19/9/2015 KTCH 11534621 F 933076400500106 BEAGLE JUNIOR CAC
Group 9: Companion and Toy Dogs            
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
75 75 DƯƠNG VÂN ANH B.PRINGCESS IS FALLING IN LOVE “WINNING” 17/2/2016 JR70615 BST F 100237000014686 BOSTON TERRIER JUNIOR CAC
76 45 TRẦN ĐỨC TOÀN IV SEN LORAN 11/9/2012 RKF 3397747 M ACJ 4651 CHIHUAHUA SMOOTHCOAT OPEN CAC
79 32 VŨ HÙNG CƯỜNG YUMIR OT LOMONOSOVOY 26/7/2015 RKF 4282990 M 643095300108838 FRENCH BULLDOG JUNIOR CAC
83 80 PHẠM THU PHƯƠNG A’VIGDORS SIGIZMONDA 16/1/2016 RKF 4445334 F 643094100400785 FRENCH BULLDOG JUNIOR CAC
85 146 PHẠM QUỐC TUẤN TH.CH. NPM BULLS “KINGKONG” 28/4/2015 KCTH 11514210 M FRENCH BULLDOG OPEN CAC
86 35 NGUYỄN THANH TÙNG ELLA RADAHAN PONTIFEX MAXIMUS 11/12/2014 SPH H6625 F 616093900125687 FRENCH BULLDOG OPEN R.CAC
87 98 SEAN KANPUKSIN TH.CH.CHIC.CHOIX SPLENDID
PATI SOUVENIER
28/1/2011 KCTH 091811110004 M LHASA APSO OPEN CAC
88 31 NGUYỄN KIỀU NGOC SHERYLDOLLS ARCHIE 1/2/2016 SPH H6888 M 893002000005534 MALTESE JUNIOR CAC
89 70 NGUYỄN KHẮC DOANH NKD’S PEKES MISS GRACY 10/8/2016 SPH H8607 F 893002000007045 PEKINGESE BABY
90 77 TRẦN QUANG TRUNG ZHEMCHUZHINA CHERNOGO MORYA VENECHKA 25/12/2015 RKF 4407634 M JCM 104 PUG JUNIOR CAC
91 76 TRẦN QUANG TRUNG T&T’S ANGEL 18/10/2015 F 893002000006544 PUG JUNIOR CAC
kimquy
nhtruong969@gmail.com