Một số thay đổi luật show, luật nhân giống, nhân sự của Hiệp Hội VKA 2019.

53473660_2156518124409860_1511071590400393216_n 53784580_2156480627746943_8479481463509614592_n 53786384_2156481004413572_6054967056208494592_n