Bổ sung các điểm sau vào các quy định hoạt động của VKA (2014)

Bổ sung các điểm sau vào các quy định hoạt động của VKA (2014)
826 Downloads

Số: 028/ 2014/QĐ-TTK, Tp .Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2014.
 1. Tuổi sinh sản của chó giống:
 • Tuổi được phép phối giống của chó sớm nhất là 15 tháng, tính đến ngày phối giống lần cuối.
 • Tuổi được phép phối giống của chó muộn nhất là 8 tuổi, tính đến ngày phối giống lần đầu.
 • Các đàn chó con sinh ra trong điều kiện chó bố và / hoặc chó mẹ không đáp ứng đúng thời gian nên trên sẽ không được đăng ký với VKA.
 1. Thời gian giữa hai lần phối giống:
 • Đối với chó cái, khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần phối giống là 4 (bốn) tháng.
 • Nếu chủ chó cái tiến hành cho phối giống sớm hơn khoảng thời gian yêu cầu trên, đàn chó con sinh ra sẽ không được đăng ký với VKA.
 1. Thời gian đăng ký đàn chó con:
 • Người nhân giống cần thực hiện đăng ký đàn chó con với VKA trong thời gian tối đa là 6 tháng, tính từ ngày chó mẹ sinh con.
 • Nếu người nhân giống đăng ký đàn chó con đối với VKA trong khoảng thời gian từ 6 tháng tới 1 năm, tính từ ngày chó mẹ sinh con, thì người nhân giống sẽ phải chịu mức phạt bằng 1 lần mức phí đăng ký.
 • Sau 1 năm, tính từ ngày chó mẹ sinh con, đàn chó con sẽ không được đăng ký với VKA.
 1. Bổ sung các mức phí:
 • Phí cấp khai sinh xuất khẩu cho chó là 500.000VND một lượt, đã bao gồm phần phí VKA phải trả cho FCI theo quy định.
 • Phí xác nhận và cấp danh hiệu Vô địch Việt Nam (Vietnam Champion) là 500.000VND một lần.