9th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW – CAC – 17th December 2016

9th VKA CHAMPIONSHIP DOG SHOW
Date:  17th December 2016
JUDGE: CAC – BOB – BIG (1,2,3) – BIS Mr. Peerapong Pisitwuttinan
CAC – BOB – BIG (4,5,6) Mr. Fred Salud
CAC – BOB – BIG (7,8,9,10) Mr. Philip John
Group 1: Sheepdogs and Cattledogs (except Swiss Cattledogs)
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY CAC
2 111 LÊ HÀ PHƯƠNG MYJOY FUNNY PEM 24/12/2015 PKR.I-80698 M 616093900177838 CARDIGAN WELSH CORGI JUNIOR CAC
16 67 TRẦN KIỆT NGHĨA HAYMON OF DOG HOUSE PET CENTER 10/12/2015 KCT WC 00417/16 M 900073000061410 WELSH CORGI PEMBROKE JUNIOR CAC
19 20 TRẦN XUÂN BÁCH HAILAT’S JOMOLUNGMA 8/3/2016 RKF 4591337 F XYB 331 PEMBROKE WELSH CORGI JUNIOR R.CAC
23 19 TRẦN XUÂN BÁCH DRAGONJOY STRIVE FOR THE MOON 1/6/2015 ROI 15/117142 F 38026010019455 PEMBROKE WELSH CORGI OPEN CAC
24 66 TRẦN KIỆT NGHĨA REALLINE RZ GRAND SLAM 13/8/2015 WP-16-0003813-ROK M 410160010246846 WELSH CORGI PEMBROKE CHAMPION R.CAC
Group 2: Pinscher and Schnauzer – Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
25 144 PHẠM MẠNH CƯỜNG FIESTA VON MANH CUONG 8/4/2015 SPH G5775 F 893002000004096 DOBERMANN INTERMEDIATE CAC
27 118 LE BÁ QUANG HUY RICARDO VON SILVERKROHN 3/6/2012 NO44328/12 M 578098100395134 DOBERMANN OPEN R.CAC
28 143 NGUYỄN NGỌC LINH MASSIMO DE HENRY PHAM 10/5/2014 SPH F2296 M 900032002176544 DOBERMANN OPEN CAC
29 121 NGUYỄN THỤY KHÁNH VI GINA VON MANH CUONG 10/4/2015 SPH G5758 F 893002000003757 DOBERMANN OPEN R.CAC
30 69 NGUYỄN QUANG MINH AM.TH.CH. VAUGHAN’S THE LAST APACHE CHIEF ON THE WAR-PATH 30/4/2014 KATH 10556728 M 956000004195827 ENGLISH BULLDOG OPEN CAC
31 133 TA NGỌC SƠN ROYAL – VN BIGBOY 22/9/2015 SPH G6598 M 893002000004408 GIANT SCHNAUZER JUNIOR CAC
32 134 TA NGỌC SƠN ROYAL – VN ALINE 4/2/2015 SPH G4194 F 893002000001576 GIANT SCHNAUZER OPEN CAC
34 40 HOÀNG MỘC CƯƠNG & NGUYỄN THÙY NHUNG ART NOUVEAU Z DIXIE 5/5/2015 JR 73316 F 990000000189161 MINIATURE SCHNAUZER OPEN CAC
35 122 LE VĂN KHANG YUN MARSSON ERMOLAY 13/12/2016 SPH G5842 M AOW 1482-4 MINIATURE PINCHER OPEN CAC
36 138 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN RISS OF VNROTTWEILER 14/2/2016 SPH H8242 M 893002000006109 ROTTWEILER JUNIOR
37 139 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN ROTT OF VNROTTWEILER 14/2/2016 SPH H8244 M 893002000006111 ROTTWEILER JUNIOR R.CAC
38 120 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH SUPERMAN VON DER  BAHNBRUCKE 22/5/2015 JR 7376RW M 100237000017589 ROTTWEILER INTERMEDIATE CAC
39 137 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN QUEEN OF VNROTTWEILER 14/2/2016 SPH H7238 F 893002000003602 ROTTWEILER INTERMEDIATE R.CAC
40 142 VÕ CHÍ THÀNH HUSA OD ZADA 5/8/2015 JR 730418 RW M 688035000173673 ROTTWEILER INTERMEDIATE
41 68 NGUYỄN KHẮC DOANH VEGA FROM NKDROTTWELLER 22/12/2013 SPH F1846 F 900032002162683 ROTTWEILER OPEN CAC
Group 3: Terriers
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
43 54 CHONG FOOK PING AMAN HIGH FLYER 17/7/2015 AS03630306 M 900118000391685 FOX TERRIER WIRE INTERMEDIATE R.CAC
44 55 CHONG FOOK PING WALKING ON SUNSHINE AT MAGIC DRAGON 28/5/2012 DG-388576-2013 M 956000001541437 FOX TERRIER WIRE OPEN CAC
46 53 CHONG FOOK PING AMAN LADY CRAWLEY 19/4/2013 AQ 03280 F 953010000927001 WELSH TERRIER OPEN CAC
Group 4: Dachshunds
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
47 52 HỒ HỮU NGHỊ MYS. CH. TOPFORM JPS SILVER MOON 22/5/2014 SPH H8218 F 458098500244562 DACHSHUND MINI LONG-HAIRED OPEN CAC
48 73 TRẦN QUANG TRUNG WRINKLE QUE SERA SERA 28/11/2015 KCTH 11542641 F 900012000926283 MINI DACHSHUND
SMOOTH HAIRED
JUNIOR CAC
Group 5: Spitz and primitive types
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
50 93 JOSEPH ANG RUI ZE CHUUJI GO OKAYAMANISHI OOTA 30/10/2014 JKC-JL – 00345/16-0
AK/14-2506
M 392144000076888 AKITA INU OPEN CAC
53 6 TRƯƠNG BẢO TOÀN FREYA 21/3/2015 SPH H8406 F 990000000383349 ALASKAN MALAMUTE OPEN CAC
54 14 NGUYỄN THỤY KHÁNH VI ABUNDANT BLOCKBUSTER ACTION 15/10/2012 SPH F2135 M 958121011256427 CHOW CHOW OPEN CAC
55 135 HUỲNH TẤN LỘC YOU NEVER CAN TELL DEI LEONI IMPERIALI 12/9/2015 ROI 15/178596 M 380260002449165 CHOW CHOW JUNIOR R.CAC
61 96 TANYA BANGYEEKHAN POMADMIRER’S PERFECT BLUE SAPPHIRE 19/9/2014 KCTH 11493737 M 900008000101458 POMERANIAN OPEN R.CAC
62 97 TANYA BANGYEEKHAN POMADMIRER’S PREMIUM LIMITED EDITION 21/7/2015 KCTH 1154434 M 900008000103582 POMERANIAN JUNIOR CAC
63 47 SANJANA DENKITVORAVONG SANTANAPOM’S BEDEL 12/4/2013 KCTH0504 F 90012000838909 POMERANIAN OPEN R.CAC
64 84 ĐƯỜNG KIÊN DŨNG LIBERTY’S FLORE DELIGHTS 19/8/2014 KCTH 1522593 F 900085000112954 POMERANIAN OPEN CAC
68 22 LÊ MINH CHÁNH HITARO IZ  PUSHKINO 28/1/2016 RKF 4514347 M PUS 755 SHIBA INU JUNIOR CAC
76 4 LIỀNG HUỆ LINH SETAR’S LIGHT MIRA 20/10/2015 KATH 11554686 F 933076400503350 SIBERIAN HUSKY JUNIOR CAC
80 58 TRẦN THẾ ĐẠT SHAPALI’S BONUS BLING BLING 30/4/2014 BG554151 M 95600 0008947438 SIBERIAN HUSKY OPEN R.CAC
81 59 TRẦN THẾ ĐẠT SHAPALI N WOLF’S ALLURRING AURA 9/4/2014 SPH F2846 F 956000008947656 SIBERIAN HUSKY OPEN R.CAC
82 114 THAN TEERAVEDJ CAN.AM.TH.CH.UNICORNHILL DESTINATION 30/12/2011 KATH 10558518 M 9810200059300090 SIBERIAN HUSKY CHAMPION CAC
85 94 ASADANG SRI-ON CHANMAI TRD DAENG BIRE-LEY 28/1/2016 KATH 11561264 M   THAI RIDGEBACK DOG JUNIOR R.CAC
86 95 KANIST CHOKSUCHAT HUAHIN TRD NANGNUAN 30/12/2015 KATH 11551540 F   THAI RIDGEBACK DOG JUNIOR CAC
Group 6: Scent hounds and related breeds
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
87 72 LÊ MINH PHƯƠNG BC’S SUGI 12/1/2016 SPH H6968 F 893002000004359 BEAGLE JUNIOR R.CAC
88 43 TRẦN HỮU LUẬT CAESAR’S STARSKENNEL MURPHY 19/9/2015 KTCH 11534621 F 933076400500106 BEAGLE JUNIOR CAC
Group 7: Pointing Dogs
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
NO ENTRY
Group 8: Retrievers – Flushing Dogs – Water Dogs
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
89 1 NGUYỄN THỊ YẾN NHI VALLEY OF GOLD ALBATROSS FOR THE RV 10/9/2014 SPH G4661 M 985000360202251 GOLDEN RETRIEVER OPEN CAC
Group 9: Companion and Toy Dogs
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
92 75 DƯƠNG VÂN ANH B.PRINGCESS IS FALLING IN LOVE “WINNING” 17/2/2016 JR70615 BST F 100237000014686 BOSTON TERRIER JUNIOR CAC
94 45 TRẦN ĐỨC TOÀN IV SEN LORAN 11/9/2012 RKF 3397747 M ACJ 4651 CHIHUAHUA SMOOTHCOAT OPEN CAC
97 32 VŨ HÙNG CƯỜNG YUMIR OT LOMONOSOVOY 26/7/2015 RKF 4282990 M 643095300108838 FRENCH BULLDOG JUNIOR CAC
101 80 PHẠM THU PHƯƠNG A’VIGDORS SIGIZMONDA 16/1/2016 RKF 4445334 F 643094100400785 FRENCH BULLDOG JUNIOR CAC
102 81 TRANG TUẤN HÙNG SOUTHERN DEVIL’S RER BARON 23/4/2015 FR.BULL 2421/15 M 981020009347589 FRENCH BULLDOG INTERMEDIATE R.CAC
103 35 NGUYỄN THANH TÙNG ELLA RADAHAN PONTIFEX MAXIMUS 11/12/2014 SPH H6625 F 616093900125687 FRENCH BULLDOG OPEN R.CAC
104 98 SEAN KANPUKSIN TH.CH.CHIC.CHOIX SPLENDID
PARTI SOUVENIER
28/1/2011 KCTH 091811110004 M   LHASA APSO OPEN CAC
105 31 NGUYỄN KIỀU NGOC SHERYLDOLLS ARCHIE 1/2/2016 SPH H6888 M 893002000005534 MALTESE JUNIOR CAC
106 70 NGUYỄN KHẮC DOANH NKD’S PEKES MISS GRACY 10/8/2016 SPH H8607 F 893002000007045 PEKINGESE BABY
107 29 NGUYỄN CẢNH PHƯƠNG NKD’S PEKES DAISY 7/2/2015 SPH G4241 F 893002000001568 PEKINGESE OPEN CAC
108 77 TRẦN QUANG TRUNG ZHEMCHUZHINA CHERNOGO MORYA VENECHKA 25/12/2015 RKF 4407634 M JCM 104 PUG JUNIOR CAC
109 76 TRẦN QUANG TRUNG T&T’S ANGEL 18/10/2015 ??? F 893002000006544 PUG JUNIOR CAC
Group 10: Sighthounds
ITEM No. CAT. No. OWNER DOG NAME D.O.B REG. No. GENDER MICROCHIP/ TATTOO BREED CLASS ENTRY AWARDS
CAC
NO ENTRY